Szóbeli tételsor irodalomból – 8. évfolyam

  1. Kölcsey Ferenc Himnusz vagy Vörösmarty Mihály Szózat című költeményének elemző bemutatása (műfaja, időviszonyai, történelmi események azonosítása, költői eszközök, stílusa)
  2. A szerelmi líra a magyar irodalomban Csokonai Vitéz Mihály A Reményhez vagy Petőfi Sándor Szeptember végén című költeménye alapján (életrajzi háttér, műfaja, címe, költői eszközök, hangvétele stb. )
  3. Petőfi Sándor Nemzeti dal vagy Ady Endre Góg és Magóg fia vagyok… című költeményének elemző bemutatása (műfaja, hangulata, költői eszközök, végkicsengése, a haza megjelenítése és a lírai én kötődése)
  4. Mikszáth Kálmán kisepikai alkotásának elemzése (pl.: A néhai bárány) vagy egy 7-8. osztályban tanult regény bemutatása (pl.: Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője/ A két koldusdiák vagy Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig / Pillangó) a szereplők jellemzésére építve
  5. Szabó Magda Ókút című kötetéből egy szabadon választott alkotás ismerete (Ajánlott: A gályarab / Iskola, férjeim / Szibill) vagy az Abigél című regényének elemző bemutatása a lélektaniságon keresztül a történelmi helyzetet megvilágítva

(Elérhető: Ókút: https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/SZABO/szabo00003_kv.html

Abigél: https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/SZABO/szabo00004_kv.html)

A tétel kihúzása után a versek és a kisepikai alkotások szövege használható, amit az intézmény biztosít.