Mihalyovszky Alapítvány

Támogatásokat az Erste Bank Zrt-nél vezetett 11600006-00000001-97514351 számú számlára várjuk. Közleményben kérjük megjelölni: „Baranyai család támogatására”

Mihalyovszky Alapítvány a Dóczy Gimnázium diákjaiért és tanáraiért

Alapító: Antal Klára

Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth utca 35. (Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma)

Az alapítvány célja:

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának nehéz anyagi helyzetben lévő, árva, félárva, tartós és súlyos betegséggel együtt élő tanulói, oktatói, pedagógusai támogatása.

Az alapítvány elsődleges célja szerinti besorolása: Szociális tevékenység

Az alapítvány jellege: nyílt

Az alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium

A kuratórium tagjai:

Czapp Katalin, a kuratórium elnöke

Antal Klára alapító, Bertha Zoltán intézményi lelkész

Az alapító okirat kelte: 2023. január 27.

Az alapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról az alapító okiratban meghatározottak szerint a kuratórium dönt. Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. Az alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat.

Nyilvántartásba vétel: 2023. február 28.

Nyilvántartásba vétel száma: 09-01-0002315

Adószám: 19354929-1-09

Az alapítvány bankszámlaszáma:

11600006-00000001-97514351

HU80116000060000000197514351

további információ: +36 52 614-789