Rólunk

Valamennyien tisztában vagytok azzal, hogy a DÖK rövidítés jelentése Diákönkormányzat. Ahogy a szervezet neve is mutatja a demokratikus gondolkodásra való nevelés fontos színtere, emellett a diákság érdekeit képviseli, és hivatalos formában tolmácsolja a tanulóközösség kezdeményezéseit az intézmény vezetősége felé.

Gyakorolja a véleményezés jogát az intézmény működését, mindennapi életét szabályzó dokumentumairól. Fontos tudnotok, hogy aktív diákélet csak akkor valósulhat meg, ha az egész tanulóközösség aktívan részt vesz annak alakításában.

Fontosnak érezzük, hogy bármilyen nehézség ellenére, mint például ez a pandémia, egy jól működő közösséget alkossunk. Mi minden féleképpen azon leszünk, hogy az újonnan beiratkozók is otthon érezzék magukat az iskola közösségében.

Tagság

A DÖK szervezete demokratikusan épül fel. Három vezetői pozíció található meg a szervezetben. A vezetők kilétéről minden esetben választás útján döntünk. A három vezetői tisztség a következő: elnök, alelnök, titkár. Emellett minden osztály 2-2 képviselőt delegálhat a szervezetbe, kik az osztályukat képviselik a gyűléseken. A DÖK zavartalan működését a mentor tanár segíti.

Rendezvényeink

A DÖK amellett, hogy véleményt nyilvánít és gyűléseket tart, programok szervezésével serkenti a diákéletet az intézményben. Ilyen rendezvények például a farsang, a nyílt nap (itt az iskola iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek az iskola működésébe), a DÖK nap, Ki Mit Tud?, a Dóczy Mikulás, vagy a Valentin napi levélosztás. Ezeket a programokat komoly szervezés előzi meg, mert a DÖK célja, hogy minden itt dolgozó és tanuló jól érezze magát, és hogy felejthetetlen emlékek szülessenek iskolánk falain belül.