Kötelező olvasmányok a 2023/24-es tanévben

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 7. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

 • Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
 • Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák
 • Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
 • Egy szabadon választott magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény
  • Jules Verne: Kétévi vakáció vagy
  • Tonke Drangt: Levél a királynak vagy
  • Mándy Iván: Az enyedi diák vagy
  • Csukás István: Vakáció a halott utcában vagy
  • Tamási Áron: Ábel a rengetegben vagy
  • tanári választás alapján más ifjúsági regény

Ajánlott olvasmányok

 • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán
 • Mikszáth Kálmán: A fekete város
 • Agatha Christie: Tíz kicsi néger
 • John Boyne: A csíkos pizsamás fiú
 • Jules Verne: Sándor Mátyás
 • Miklya Luzsányi Mónika: Srácok a garázs tetején, Titkoskönyv
 • Jon Krauker: Út a vadonba
 • J. K. Rowling Harry Potter sorozata
 • J. R. R. Tolkien: A Gyűrűk Ura

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MEMORITEREK A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

 • Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg
 • Kölcsey Ferenc: Huszt
 • Kölcsey Ferenc: Emléklapra
 • Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg
 • Petőfi Sándor: Nemzeti dal
 • Petőfi Sándor: Szabadság, szerelem!

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 8. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

 • Homérosz: Iliasz vagy Odüsszeia (részletek)
 • Szophoklész: Antigoné
 • Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből)
 • Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig!
 • Szabó Magda: Abigél
 • Egy XX. századi magyar dráma tanári választás alapján:
  • Molnár Ferenc: Üvegcipő vagy
  • Tamási Áron: Vitéz lélek vagy
  • Tamási Áron: Ördögölő Józsiás vagy
  • Örkény István: Tóték vagy
  • Szabó Magda: A macskák szerdája vagy
  • tanári választás alapján más dráma

Ajánlott olvasmányok

 • Móricz Zsigmond: Pillangó
 • Jaroslav Hašek: Švejk, a derék katona
 • Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában
 • Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat
 • Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
 • Szabó Magda: Régimódi történet (színdarab)

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MEMORITEREK A 8. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

 • Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet)
 • Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet)
 • József Attila: Születésnapomra (részlet)
 • József Attila: Mama
 • Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)
 • Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet)
 • Homérosz: Iliasz vagy Odüsszeia (részletek)
 • Anakreón: Gyűlölöm azt…
 • Catullus: Gyűlölök és szeretek

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 9. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

HAT ÉVFOLYAMOS

 • Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
 • François Villon: A nagy testamentum (részletek)
 • Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella
 • Shakespeare: Rómeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
 • Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
 • Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.)
 • Molière: A fösvény vagy Tartuffe

Ajánlott olvasmányok

 • Márai Sándor: Béke Ithakában
 • Szophoklész: Oidipusz király
 • Shakespeare: Szentivánéji álom, A vihar
 • Cervantes: Don Quijote
 • Tolkien: A Gyűrűk Ura
 • Umberto Eco: A rózsa neve

MEMORITEREK A 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN

HAT ÉVFOLYAMOS

 • Halotti Beszéd és Könyörgés (részlet)
 • Ómagyar Mária-siralom (részlet)
 • Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
 • Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
 • Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)

KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 9. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

NÉGY ÉVFOLYAMOS

 • Homérosz: Odüsszeia (részletek)
 • Szophoklész: Antigoné
 • Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből)
 • Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
 • François Villon: A nagy testamentum (részletek)
 • Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella

Ajánlott olvasmányok

 • Márai Sándor: Béke Ithakában
 • Szophoklész: Oidipusz király
 • Shakespeare: Szentivánéji álom, A vihar
 • Cervantes: Don Quijote
 • Tolkien: A Gyűrűk Ura
 • Umberto Eco: A rózsa neve

MEMORITEREK A 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN

NÉGY ÉVFOLYAMOS

 • Homérosz: Odüsszeia (részlet)
 • Anakreón: Gyűlölöm azt…
 • Catullus: Gyűlölök és szeretek
 • Halotti beszéd és könyörgés (részlet)
 • Ómagyar Mária-siralom (részlet)
 • Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 10. ÉVFOLYAMON A  2023/2024-ES TANÉVBEN

HAT ÉVFOLYAMOS

 • Katona József: Bánk bán
 • Edgar Allen Poe: A Morgue utcai kettős gyilkosság
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 • Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)
 • Petőfi Sándor: Az apostol (részlet)
 • Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella)
 • Jókai Mór: Az arany ember
 • Arany János: Toldi estéje
 • Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

MEMORITEREK A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN

HAT ÉVFOLYAMOS

 • Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása)
 • Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
 • Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak)
 • Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)
 • Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak)
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása)
 • Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet)
 • Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása)
 • Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)
 • Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
 • Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…
 • Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…
 • Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)
 • Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak)
 • Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból
 • Arany János: Epilógus (részlet)

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT  KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 10. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

NÉGY ÉVFOLYAMOS

  • Shakespeare: Rómeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
 • Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
 • Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.)
 • Molière: A fösvény vagy Tartuffe
 • Katona József: Bánk bán
 • Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
 • Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)
 • Petőfi Sándor: Az apostol (részlet)
 • Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella)
 • Jókai Mór: Az arany ember

Ajánlott olvasmányok

 • Goethe: Faust I.
 • Hoffmann: Az arany virágcserép
 • Jane Austen: Büszkeség és balítélet, Értelem és érzelem
 • Victor Hugo: A nyomorultak, 1793, A párizsi Notre Dame
 • Jókai Mór: A jövő század regénye, Kárpáthy Zoltán

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MEMORITEREK A 10. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

NÉGY ÉVFOLYAMOS

 • Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
 • Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)
 • Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása)
 • Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
 • Berzsenyi Dániel: A közelítő tél (1. versszak)
 • Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)
 • Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak)
 • Kölcsey Ferenc: Himnusz (az általános iskolai memoriter felújítása)
 • Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet)
 • Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása)
 • Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)
 • Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
 • Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…
 • Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…
 • Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)

A 2012-ES NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 11. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

HAT ÉVFOLYAMOS

 • Arany János: Toldi estéje
 • Madách Imre: Az ember tragédiája
 • Flaubert: Bovaryné vagy Emily Brontë: Az üvöltő szelek
 • Tolsztoj: Ivan Iljics halála
 • Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
 • Ibsen: Babaszoba (Nóra)
 • Csehov: Sirály
 • Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma vagy a Különös házasság
 • Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
 • Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött vagy az Árvácska

Ajánlott olvasmányok

 • Arany János: Toldi szerelme
 • Ibsen: A vadkacsa, Solness építőmester
 • Csehov: Ványa bácsi, Cseresznyéskert
 • Tolsztoj: Anna Karenina
 • Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
 • Móricz Zsigmond: Tündérkert, Úri muri, Rokonok
 • Márai Sándor: Szindbád hazamegy

MEMORITEREK A 11. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 2012-ES NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN

 • Arany János: Toldi estéje (szabadon választott részlet), Letészem a lantot és egy szabadon választott lírai mű (pl.: Epilogus, Mindvégig) vagy ballada (Ágnes asszony, Szondi két apródja) az általános iskolában tanultakon kívül
 • Madách Imre: Az ember tragédiája (két szabadon választott rövid részlet)
 • Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…, Az eltévedt lovas és egy szabadon választott lírai mű (pl.: Héja nász az avaron, A Tisza parton, A Szajna partján, A Sion-hegy alatt, Kocsi-út az éjszakában, Őrizem a szemed)
 • Babits Mihály: egy-két szabadon választott lírai mű (pl.: A lírikus epilógja, Messze… messze…, Esti kérdés, Cigány a siralomházban, Csak posta voltál)
 • Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd és egy szabadon választott lírai mű (pl.: Boldog szomorú dal, Őszi reggeli)
 • Juhász Gyula: Tápai lagzi vagy Anna örök

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT  OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 11. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

NÉGY ÉVFOLYAMOS

 • Honoré de Balzac: Goriot apó (részletek) vagy Stendhal: Vörös és fekete (részletek)
 • Henrik Ibsen: A vadkacsa vagy Nóra (Babaotthon) vagy Anton Pavlovics Csehov: A sirály vagy Ványa bácsi
 • Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Ivan Iljics halála
 • Arany János: Toldi estéje
 • Madách Imre: Az ember tragédiája
 • Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma

Ajánlott olvasmányok

Arany János: Toldi szerelme
Ibsen: A vadkacsa, Solness építőmester
Csehov: Ványa bácsi, Cseresznyéskert
Lev Nyikolajevics Tolsztoj: Anna Karenina
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival

MEMORITEREK A 11. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN

NÉGY ÉVFOLYAMOS

 • Arany János: Toldi estéje (I. 1., VI. 28. versszak)
 • Arany János: egy szabadon választott ballada a nagykőrösi korszakból
 • Arany János: Epilógus (részlet)
 • Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…
 • Ady Endre: Kocsi-út az éjszakában

A 2012-ES NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 12. ÉVFOLYAMON A  2023/2024-ES TANÉVBEN

HAT ÉVFOLYAMOS

 • Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
 • Kosztolányi Dezső: Édes Anna
 • Thomas Mann: Mario és a varázsló
 • Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
 • Dürrenmatt: A fizikusok
 • Beckett: Godot-ra várva
 • Németh László: Iszony
 • Ottlik Géza: Iskola a határon
 • Örkény István: Tóték (drámaváltozat)
 • Sütő András: Csillag a máglyán
 • Kertész Imre: Sorstalanság
 • Szabó Magda: Az ajtó

Ajánlott olvasmányok

 • Kosztolányi Dezső: Pacsirta
 • Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, Egy polgár vallomásai
 • García Márquez: Száz év magány
 • Kafka: A per
 • Orwell: 1984
 • Hemingway: A Kilimandzsáró hava
 • Németh László: Villámfénynél, Galilei
 • Miller: Az ügynök halála, A salemi boszorkányok
 • Nyírő József: Úz Bence, Kopjafák, A sibói bölény
 • Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom
 • Szabó Magda: Ókút, Régimódi történet, A macskák szerdája
 • Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
 • Szilágyi István: Kő hull apadó kútba, Hollóidő
 • Esterházy Péter: Függő, A szív segédigéi

MEMORITEREK A 12. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 2012-ES NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN

 • József Attila: Tiszta szívvel vagy Klárisok, A Dunánál vagy Tudod, hogy nincs bocsánat (az általános iskolában tanultakon kívül)
 • Szabó Lőrinc:Tücsökzene – egy részlet
 • Radnóti Miklós: Hetedik ecloga vagy Tétova óda (az általános iskolában tanult: Nem tudhatom)
 • Pilinszky János egy verse
 • Nagy László: Ki viszi át a szerelmet

A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT OLVASMÁNYOK LISTÁJA A 12. ÉVFOLYAMON A 2023/2024-ES TANÉVBEN

NÉGY ÉVFOLYAMOS

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja
Babits Mihály: Jónás könyve, Jónás imája
Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Móricz Zsigmond: Úri muri, Tragédia
Wass Albert: Adjátok vissza a hegyeimet!
Örkény István: Tóték
Szabó Magda: Az ajtó
Franz Kafka: Az átváltozás
Thomas Mann: Tonio Kröger vagy Mario és a varázsló
Bertold Brecht: Kurázsi mama és gyermekei vagy a Koldusopera
Samuel B. Beckett: Godot-ra várva vagy Friedrich Dürrenmatt: A fizikusok vagy A nagy Romulus

Ajánlott olvasmányok

Móricz Zsigmond: Tündérkert, Úri muri, Rokonok
Márai Sándor: Szindbád hazamegy, A gyertyák csonkig égnek, Egy polgár vallomásai
Kosztolányi Dezső: Pacsirta
García Márquez: Száz év magány
Kafka: A per
Orwell: 1984
Hemingway: A Kilimandzsáró hava
Németh László: Villámfénynél, Galilei
Miller: Az ügynök halála, A salemi boszorkányok
Nyírő József: Úz Bence, Kopjafák, A sibói bölény
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom
Szabó Magda: Ókút, Régimódi történet, A macskák szerdája
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
Szilágyi István: Kő hull apadó kútba, Hollóidő
Esterházy Péter: Függő, A szív segédigéi

MEMORITEREK A 12. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A 2020-AS NEMZETI ALAPTANTERV ALAPJÁN

NÉGY ÉVFOLYAMOS

Babits Mihály: Jónás imája
Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség (részlet)
József Attila: Reménytelenül (Lassan, tűnődve) (részlet)
József Attila Óda (részlet)
Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén
Reményik Sándor: Halotti vers a hulló leveleknek (részlet)
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga (részlet)
Áprily Lajos: Március (részlet)
Nagy László: Ki viszi át a Szerelmet