Szóbeli felvételi – tematika: Hittan – 6. és 8. évfolyamon

Gyülekezeted bemutatása – amennyiben a tanuló aktív gyülekezeti tag

  1. A Biblia felosztása – az üdvtörténet rövid felvázolása
  2. Szabadon választott ószövetségi történet részletes elmondása és a tanulság megfogalmazása
  3. Jézus életének legfőbb mozzanatai
  4. Egy jézusi példázat és annak magyarázata
  5. A legfontosabb keresztyén ünnepek tartalmi bemutatása