Szóbeli tételsor irodalomból – 6. évfolyam

  1. Petőfi Sándor János vitéz vagy Arany János Toldi című elbeszélő költeményének bemutatása (stílusa, műfaja és a szereplők jellemzése)
  2. Arany János Családi kör című költeményének elemzése vagy a balladaköltészetének bemutatása szabadon választott alkotás alapján (pl.: Mátyás anyja / A walesi bárdok)
  3. Petőfi Sándor egy versének elemző bemutatása (pl.: Egy estém otthon / Füstbe ment terv / Szülőföldemen / Az alföld)
  4. Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című alkotásának vagy egy ifjúsági / meseregény (pl.: Móra Ferenc: Csilicsali Csalavári Csalavér / Szabó Magda: Tündér Lala / Fekete István: A koppányi aga testamentuma / Fekete István: Bogáncs) elemző bemutatása a szereplők jellemzésén keresztül
  5. Szabó Magda Az Ókút című kötetéből egy szabadon választott alkotás ismerete (Ajánlott: Szüleim / A város / Állatok)

(Elérhető: https://konyvtar.dia.hu/html/muvek/SZABO/szabo00003_kv.html)

A tétel kihúzása után a versek és a kisepikai alkotások szöve