Dóczy Alapítvány

Alapító: Dr. Kovács Béla

Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 35. (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma)

Nyilvántartásba vétel éve: 1999

Kuratórium tagjai: Czapp Katalin, Kiss Anna, Püskiné Mester Éva, Győri József és Dr. Illés László.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Czapp Katalin.

Közérdekű célok: a gimnázium oktatási felszereléseinek, eszközeinek beszerzése vagy a beszerzésükhöz való hozzájárulás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató, szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi költségeihez történő hozzájárulás.

Közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés.

Adószám: 18556269-1-09

Bankszámlaszám: 11738008-20716099

A személyi jövedelemadó 1 %-a utalható rá!

A Dóczy Alapítvány hírei:

 

Minden évben a Dóczy Alapítvány „DÓCZY DÍJ”-at adományoz két tanulónak tanárok és
diákok szavazata alapján, melynek összege: 100.000.-Ft.

A 2021-22-as tanévben a következő tanulók részesültek a díjban:
Homovics Panna
Tatai Ottó
Kertész Balázs (különdíj)

A 2022-23-es tanévben a következő tanulók részesültek a díjban:
Váradi Dóra
Kalmár Péter

Bevételeink a 2023-as évben

– SZJA 1%: 1 139 000 Ft
– Szülői befizetés: 791 000 Ft
– Adomány, perselypénz: 450 000 Ft
– Évnyitó istentisztelet, tornaterem átadás: 363 450 Ft

2023-24-es tanévben a tornacsarnok eszközbeszerzésére fordítottunk: 4 624 865 Ft-ot.
Az idegennyelv tanároknak 13 db JBL hangszórót vásároltunk: 226 187 Ft értékben.

Köszönjük az adományokat!

Gróf Sára ösztöndíj

Dr. Grega Sára ösztöndíjat alapított édesanyja emlékére, a néhai Grega Istvánné (szül: Gróf Sára), aki a Dóczy Leánynevelőintézet tanítóképzőjének diákja volt és ott 1937-ben végzett.
Az adományozó megismerte a Dóczy Alapítvány alapító okiratát, az abban megfogalmazott célokkal egyetértett, ezért az ösztöndíj induló tőkéjével 2.000.000,- azaz kettőmillió forint összeggel csatlakozott az alapítványhoz.
A Gróf Sára Ösztöndíjra a DRK Dóczy Gimnáziumban tanuló 9. évfolyamos tanulók közül azok pályázhatnak, akiknek a szülei közül legalább az egyik lelkész vagy pedagógus, akiknek magatartása és szorgalma példás, akinek a tanulmányi eredménye (különös tekintettel a magyar nyelvre) kiváló, és akik magukat magyar reformátusnak vallják és a szerint élnek. Ezért a pályázathoz csatoltan kérünk egy nyilatkozatot a szülők foglalkozásáról, egy lelkészi igazolást a gyülekezeti háttérről és két tanári ajánlást (a magyartanártól és az osztályfőnöktől). A pályázat benyújtásának határideje 2023. június 16. déli 12 óra. A pályázatot írásban kérjük benyújtani a Dóczy Alapítvány kuratóriumának címezve.
Az ösztöndíjat három tanévre lehet elnyerni, s az éves ösztöndíj összegét (50.000 Ft-ot) egy összegben június 30-ig kapja meg a tanuló.

A Dóczy Alapítvány kuratóriumának döntése alapján a díjban két tanuló
részesült, melynek összege: 50 000 Ft.


2022-23-as tanévben:
Váradi Dóra
Csorba Csanád


2023-24-es tanévben:
Magura Sára
Kovács-Pródán Léna