Dóczy Alapítvány

Alapító: Dr. Kovács Béla

Székhely: 4024 Debrecen, Kossuth u. 35. (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma)

Nyilvántartásba vétel éve: 1999

Kuratórium tagjai: Czapp Katalin, Kiss Anna, Püskiné Mester Éva, Győri József és Dr. Illés László.

Az alapítvány kuratóriumának elnöke: Czapp Katalin.

Közérdekű célok: a gimnázium oktatási felszereléseinek, eszközeinek beszerzése vagy a beszerzésükhöz való hozzájárulás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató, szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi költségeihez történő hozzájárulás.

Közhasznú tevékenysége: nevelés és oktatás, képességfejlesztés.

Adószám: 18556269-1-09

Bankszámlaszám: 11738008-20716099

A személyi jövedelemadó 1 %-a utalható rá!

A Dóczy Alapítvány hírei:

 

Minden évben a Dóczy Alapítvány „DÓCZY DÍJ”-at adományoz két tanulónak tanárok és
diákok szavazata alapján, melynek összege: 100.000.-Ft.

A 2022-23-as tanévben a következő tanulók részesültek a díjban:
Homovics Panna
Tatai Ottó
Kertész Balázs (különdíj)

A 2023-24-es tanévben a következő tanulók részesültek a díjban:
Váradi Dóra
Kalmár Péter

Bevételeink a 2022-23-as tanévben

– SZJA 1%: 1 139 000 Ft
– Szülői befizetés: 791 000 Ft
– Adomány, perselypénz: 450 000 Ft
– Évnyitó istentisztelet, tornaterem átadás: 363 450 Ft

2023-24-es tanévben a tornacsarnok eszközbeszerzésére fordítottunk: 4 624 865 Ft-ot.
Az idegennyelv tanároknak 13 db JBL hangszórót vásároltunk: 226 187 Ft értékben.

Köszönjük az adományokat!

egyszazalek

Felajánlások adó 1%-ára – 2024

Kedves Munkatársak, tisztelt Szülők, volt Diákjaink!

Mint minden évben, idén is lehetőségünk van arra, hogy adónk egy százalékával támogassunk civil szervezeteket és egyházakat.
Tisztelettel kérjük mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, és egyetértenek a Dóczy Alapítvány céljaival, hogy befizetésükkel, illetve az adóbevallásukban adójuk 1%-ának  felajánlásával támogassák a Dóczy Gimnázium működését! Az Alapítvány közérdekű célja: a gimnázium oktatási felszereléseinek, eszközeinek beszerzése vagy a beszerzésükhöz való hozzájárulás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató tanulók jutalmazása.
Kedvezményezett neve: Dóczy Alapítvány
Adószám: 18556269-1-09
Bankszámlaszám: 11738008-20716099

Kérjük továbbá, hogy személyi jövedelemadója 1%-ával támogassa a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát!

Kedvezményezett neve: Magyarországi Református Egyház

Technikai szám: 0066

„Minden darab kenyérben és fillérben, amelyet jószívvel adtak, Isten áldása, gondolata és dicsősége megy tovább a világon.” (Ravasz László)

Gróf Sára ösztöndíj

Dr. Grega Sára ösztöndíjat alapított édesanyja emlékére, a néhai Grega Istvánné (szül: Gróf Sára), aki a Dóczy Leánynevelőintézet tanítóképzőjének diákja volt és ott 1937-ben végzett.
Az adományozó megismerte a Dóczy Alapítvány alapító okiratát, az abban megfogalmazott célokkal egyetértett, ezért az ösztöndíj induló tőkéjével 2.000.000,- azaz kettőmillió forint összeggel csatlakozott az alapítványhoz.
A Gróf Sára Ösztöndíjra a DRK Dóczy Gimnáziumban tanuló 9. évfolyamos tanulók közül azok pályázhatnak, akiknek a szülei közül legalább az egyik lelkész vagy pedagógus, akiknek magatartása és szorgalma példás, akinek a tanulmányi eredménye (különös tekintettel a magyar nyelvre) kiváló, és akik magukat magyar reformátusnak vallják és a szerint élnek. Ezért a pályázathoz csatoltan kérünk egy nyilatkozatot a szülők foglalkozásáról, egy lelkészi igazolást a gyülekezeti háttérről és két tanári ajánlást (a magyartanártól és az osztályfőnöktől). A pályázat benyújtásának határideje 2023. június 16. déli 12 óra. A pályázatot írásban kérjük benyújtani a Dóczy Alapítvány kuratóriumának címezve.
Az ösztöndíjat három tanévre lehet elnyerni, s az éves ösztöndíj összegét (50.000 Ft-ot) egy összegben június 30-ig kapja meg a tanuló.

A Dóczy Alapítvány kuratóriumának döntése alapján a díjban két tanuló
részesült, melynek összege: 50 000 Ft.


2022-23-as tanévben:
Váradi Dóra
Csorba Csanád


2023-24-es tanévben:
Magura Sára
Kovács-Pródán Léna