Étkezési térítési díj információk

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tudnivalók a

Dóczy Gimnáziumban

Ebéd megrendelése

A tanulók ebédjét az iskola rendeli meg havonta, a tanulók igénye alapján.

Az iskolai ügyintéző az erre szolgáló megrendelőlapot az osztályfőnök közvetítésével eljuttatja minden osztályhoz. A megrendelő lapon bejelölt ebédet az iskola megrendeli, amennyiben a diák az igényét aláírásával hitelesíti. Ha a diák a hónap egyik napján nem kíván élni ezzel a szolgáltatással, a megrendelőn azt a napot egyértelműen ki kell húzni.

Az ebéd lemondása

A diák ebédjét az iskola mondja le a következő rendben:

  1. A hiányzó diák másnapi ebédje automatikusan lemondásra kerül.

  2. Ha a szülő vagy maga a diák tudja, hogy csak egy napot fog hiányozni, akkor a következő napi ebéd lemondását vagy a lemondás felfüggesztését minden nap 10 óráig megteheti. (pl. „Holnap nem kérek ebédet” vagy „ma hiányzik a gyerekem, de holnapra már kér ebédet”)

  3. Tartósan hiányzó gyermek esetében kérjük a szülőt, hogy az iskolába visszaérkezés napját megelőzően szintén délelőtt 10 óráig jelezze másnapi ebéd igényét.

Az ebéd fizetése

Az iskola minden esetben a diákok ebédjének teljes összegét fizeti. Ez a 2023/2024-es tanévben 1.256Ft.-/adag. Ebből a szülő a nyersanyagnormát köteles megtéríteni, ami 820 Ft.-/adag, ha a gyermek kedvezményben nem részesül. Az 50%-os kedvezményben részesülők adagonként 410 Ft-ot fizetnek. A különbözet egy részét normatívából pótoljuk, de csak az iskolában jelen lévő gyermekek után igényelhetünk normatívát. Az iskola költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a hiányzó gyerekek le nem mondott ebédjének árát magára vállalja.

Az ebéd kifizetésének a módjai:

Az iskola az étkezésről utólag mindenkinek számlát állít ki: pl. a szeptemberi étkezésnek díját, októberben számlázzuk ki. Az év végén és a tanév végén, azaz decemberben és júniusban két számla várható.

A számlát kétféleképpen lehet kiegyenlíteni:

  1. Átutalással:

Kedvezményezett neve: Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma,

Kedvezményezett számlaszáma: 11738008-21475379

közlemény: a kiállított számla számlaszáma: ( pl. 06/0210202302552)

  1. Csoportos beszedési megbízás:

A csoportos beszedési megbízáshoz szükséges kód: A19224389.

A gyermek azonosítója: a gyermek neve és születési ideje nagybetűvel, egybeírva, ékezet nélkül. (pl. KISVIRAG20081010)

A csoportos beszedési megbízás megadása a bankfiókban és netbankon keresztül is lehetséges és visszavonásig érvényes.

Az új megbízásról kapott banki igazolást el kell juttatni Salánkiné Bartha Gyöngyvér iskolatitkárnak.

Kedvezmények:

  1. Nagycsaládos kedvezmény (50%) Családi pótlékra jogosultaknak nem kell benyújtaniuk igazolást, hivatalból lekérjük a MÁK-tól. Egyetemista, nagyobb testvér esetén azonban kérünk minden félévben az egyetem által kiállított tanulói jogviszony igazolást.

  2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben (50%) részesülőktől kérünk a rászorultságról egy határozat másolatot.

  3. Tartós betegség után járó kedvezmény (50%) esetében is orvosi igazolás másolatának benyújtása esetén tudjuk a kedvezményeket érvényesíteni.

Kérjük, figyeljenek a befizetések határidejére!

Két havi ki nem egyenlített számla esetén, nem áll módunkban a továbbiakban ebédet biztosítani a tanulóknak.