Útravaló

Tanévnyitó istentiszteletünkön főtiszteletű Dr. Fekete Károly püspök úr szolgált köztünk, aki prédikációjának elején emlékeztetett bennünket arra, hogy az újraindult Dóczy elmúlt két évtizedének nagyszabású ünnepi alkalmai elmaradtak a pandémia miatt. Ugyanakkor az önvizsgálat fontosságára hívta fel a figyelmet, mert életünk nagy kudarcát okozhatja a távlatvesztés. Az üdvös emlékezést nem szabad összetéveszteni a kóros múltba révedéssel, mert Isten időről időre új forrást fakaszt, az új bor új tömlőt igényel. Ezeknek a kiragadott gondolatoknak a reménytadó erejével tekintünk az előttünk álló tíz hónapra, mert minden szeptemberben visszatérünk a megszokott közegbe, de csak akkor leszünk sikeresek – tanár és diák – , ha felismerjük azt, hogy hol kell lépést váltanunk.

Czapp Katalin igazgatónő ünnepi beszédében az egymás segítésének fontosságára helyezte a hangsúlyt, kiemelve, hogy a nehezebb periódusokban is ennek megfelelően cselekedjünk. A tudás megszerzése mellett a középiskolás évek az önismeret kialakulásának jelentős időszaka, ezért nagy felelősség az, hogy ebben az iskola milyen szerepet vállal. S talán a távoktatás arra is rávilágított, hogy a tanár facilitárori (segítő) szerepe még a modern technika információszerző világában is nélkülözhetetlen.

A 2021/22-es tanévre nagy bizakodással tekintünk: várjuk, hogy a jelenléti oktatás újraépítse a közösségi létben rejlő lehetőségeket!

Perla Erzsébet

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.