Kollégium történeti vizsga

Győri L. János: „Egész Magyarországnak és Erdélységnek… világosító lámpása” c. kollégiumtörténeti könyvéből az alábbi fejezetek ismerete szükséges:

 • A történelmi séta Debrecenben rész 2-6. alfejezeteiből az alábbi helyek ismerete (képről való felismeréssel):

Városháza; Kistemplom; Szent Anna-székesegyház; Kossuth utcai templom; Kossuth-emlékmű; Nagytemplom; Püspöki Palota; líceumfa; Gályarabok emlékoszlopa; Izsó-féle Csokonai-szobor; Tanítóképző Főiskola; Füvészkert; Csokonai-síremlék; Debreceni Egyetem (a téren látható reformátorok szobrai)

 • A Debreceni Kollégium évszázadai fejezet (49-67. o.)
 • A Dóczi/y Leánynevelő Intézet története fejezet (68-77. o.)
 • A Debreceni Kollégium hazai és külföldi kapcsolatai fejezetből az alábbiak:
  • A Debreceni Kollégium partikulái (78-80. o.)
  • A vidéki adománygyűjtés lehetőségei (81-83. o.)
  • A debreceni diákok külföldi egyetemjárása (88-90. o.)
 • A debreceni diáktársadalom (coetus) belső rendje, intézményei fejezetből:
 • A Coetus belső rendje és a fenntartóval való kapcsolata (93-94. o.)
 • Az iskolai törvényszék (sedes scholastica) és a büntetések nemei (95. o.)
 • A debreceni diáktársadalom tagozódása, diáktisztségek (96-99. o.)
 • A tanítás és a tanulás rendje a régi századokban (100-101. o.)
 • A debreceni diákviselet: a tóga (101-102. o.)
 • A Kántus; A Tűzoltó Diákok Társasága (107-110. o.)
 • A Debreceni Kollégium tudományos gyűjteményei c. fejezetből:
 • Egyházkerületi és Kollégiumi Nagykönyvtár (118-121. o.)
 • A Debreceni Református Kollégium múzeumai (122-123. o.)
 • A Debreceni Kollégium és a magyar irodalom c. fejezetből:
 • A kéziratos kollégiumi diákköltészet (128-131. o.)
 • A felvilágosodás hatása a Debreceni Kollégium irodalmi életére (131-135. o.)
 • Arany János debreceni diákévei (137-138. o.)
 • A Debreceni Kollégium irodalmi élete a századvégen (139-141. o.)
 • Irodalmi élet szűkebb keretek között c. alfejezetből: a „nagy osztály”; Szabó Lőrinc; Gulyás Pál; Szabó Magda; Kiss Tamás (142-146. o.)
 • A Kollégium jeles tanárai c. fejezetből (minimális követelmény: milyen korszakban és milyen tudományterületen működtek az alábbi oktatók):
 • Martonfalvi Tóth György (148. o.)
 • Maróthi György (149-150. o.)
 • Hatvani István (150-151. o.)
 • Budai Ézsaiás (152. o.)
 • Sárvári Pál (152-153. o.)
 • Péczely József (153-154. o.)
 • Kerekes Ferenc (154. o.)
 • Dóczi Imre (156. o.)
 • A Debreceni Kollégium története évszámokban dátumai közül az alábbiak: 1538, 1624, 1626, 1630, 1636, 1660, 1662, 1668, 1680-1880, 1739, 1777, 1780-95, 1802. június 11, 1803-1816, 1838-1952, 1849. január-május, 1849. ápr. 13-14., 1849, 1910-18, 1912, 1914, 1928, 1929, 1944. dec. 21, 1948, 1952, 1952-1989, 1972, 1992, 2000, 2002 (167-171. o.)

A vizsga leírása: az írásbeli vizsga során a diákoknak a fenti olvasmányanyag alapján összeállított, tesztjellegű feladatsort kell megoldaniuk — mely persze rövidebb lélegzetvételű esszékérdéseket is tartalmazhat — a rendelkezésre álló 45 perc alatt. A feladatmegoldások 50% feletti teljesítése esetén tekinthető a vizsga sikeresnek. Amennyiben ezt a ponthatárt nem sikerül elérni, a következő évben kell újra próbálkozni. A legjobban sikerült (azaz egy előre meghatározott ponthatár felett teljesítő) dolgozatírókat jeles érdemjeggyel jutalmazzuk, ami egy témazáró dolgozat értékének felel meg. Meg nem engedett segédeszköz használta elégtelen érdemjegyet von maga után.

A kollégium történeti vizsga anyaga letölthető az alábbi linkről:

Kollégium történeti vizsga