„Ének és orgonahang, Mind az ő nevét áldják”

A Magyar Református Szeretetszolgálat nevében Juhász Márton ügyvezető igazgató úr 2019. február 15-én a DRK Dóczy Gimnáziuma közösségének a Kodály Zoltán teremben – médiaérdeklődéstől övezve –  átadta a Hollandiából érkezett orgonát. A Dóczy Kórus képviselőinek előadásában a rövid alkalmon a 167. és a 225. dicséret, valamint egy ifjúsági ének hangzott fel. Ilyés Ilona igazgatónő köszönő szavai után, Király Levente Zsolt ének-zenetanár – karnagy a 111. zsoltár következő igeverseit olvasta fel: „Hálát adok az Úrnak teljes szívből a becsületes emberek körében és közösségében. Nagyok az ÚR tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne. Munkája fenséges és ékes, igazsága örökre megmarad.” Mind a ketten reményüket fejezték ki, hogy méltóak leszünk erre a bizalomra, hiszen – Fodor Gusztáv, kárpátaljai lelkész közvetítésésével – az MRSZ úgy ítélték meg, hogy a mi intézményünknek ajánlja fel ezt a lehetőséget.

Örömünkre szolgál, hogy Isten dicsőségére nálunk fog megszólalni az orgona hangja a hétköznapokban és ünnepeinken keresztyén közösségünk lelki épülését szolgálva, református hitünket erősítve.