Álláshirdetés

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma pályázatot hirdet matematika – informatika, vagy matematika – bármely szakos középiskolai tanári állásra.

Alkalmazási feltételek: a jogszabályokban előírt végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyházi kötődés.

Az elbírálásnál előnyt jelent: emelt szintű matematika oktatásban való jártasság, sikeres minősítés, református egyháztagság, tanulói verseny és pályázati eredmények.

Bérezés: a hatályos jogszabályok szerint.

Benyújtandó dokumentumok: oklevelek másolata, önéletrajz, motivációs levél, lelkipásztori ajánlás, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

A pályázatokat az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni:

Ilyés Ilona igazgató, 4024 Debrecen, Kossuth u. 35.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Ilyés Ilona igazgatónál az 52/614-784 telefonon vagy az ilyesilona@doczy.drk.hu e-mail címen.