„Szárnyra kelnek, mint a sasok”

Az Református Pedagógiai Intézet az idén az országjáró konferenciáját a reziliencia (rugalmasság, megküzdés) fogalma köré szervezte. Debrecenben a hagyományokhoz híven a mi intézményünk adott otthont ennek a rendezvénynek 2022. augusztus 29-én. Délelőtt előadásokat hallgathattunk a Díszteremben, míg délután szekciókban lehetett egy-egy résztémában elmélyülni.

A pandémia el sem múlt, és újabb nyomasztó események szorongatják a világot, amiknek mi, pedagógusok kiemelten elszenvedői vagyunk, mert a ránk bízott diákoknak a lelki egyensúlyával is foglalkoznunk kell, miközben magunk mentális egészségére is gondot kell fordítanunk. A kérdés az, hogy képesek leszünk-e megküzdeni a ránk váró nehézségekkel. Ezek széles skálán mozognak: az apró napi bosszúságoktól egészen addig, amire nincs közvetlen hatásunk – csak véleményt formálhatunk róla –, így annak a végkimenetele közvetlenül nem függ tőlünk. Ennek ellenére a középpontba nem a tehetetlenséget kell állítani, hanem a hitet, a hálát és a humort.

Krízishelyzetben fontos szembenézni a problémáinkkal, annak a gyökerét megtalálni, és tudni kell segítséget kérni, sőt a hitbéli örökség is biztos mintaként szolgál. Ne mondjunk le a rítusainkról, mert ezek képezik a védőhálót! S még az is lehet, hogy az újrarendeződés után magasabb szintre lép az életünk.

A munka öröme az egyén életét akkor hatja át, ha a tudás, a kapcsolódás a közösséghez, a megbecsülés, a megújulás, a rend, az értelem a mindennapokban megtapasztalható, ezek jelenléte növeli az önbecsülésünket, és így tudunk a fiatalok előtt példává válni.

Perla Erzsébet