Rátz Tanár Úr Életműdíj 2023 – Tófalusi Péter

Tófalusi Péter fizika szakos középiskolai tanárként szerezte diplomáját az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, 2001-től a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumnak elismert tanára. Óráit az élményalapú tanítás, a hasznos, gyakorlati tudás kísérletekkel tűzdelt átadása

jellemzi. Mestertanárként fontosnak tartja, hogy a tanulók az aktuális fizikai kérdésekkel és problémákkal is tisztában legyenek, így gyakran hív meg előadókat a különböző kutatóintézetekből, illetve környékbéli egyetemekről. Ahová ő beteszi a lábát, ott a fizika üggyé válik: gyakorlatilag a semmiből növesztette ki a tehetséggondozást Heves után mind a nyíregyházi evangélikusoknál, mind a Dóczyban. A fizika tanítása iránti szenvedélye kivételes, tanítási módszerei élvezetessé teszik és a

diákokhoz közel hozzák a fizikát. Az átlagos képességűeket is rávezeti a fizika szépségeire a kísérleteken alapuló módszereivel. Több évtizedes eredményes tehetséggondozó tevékenység áll mögötte. Műhelyt alapított, ahol egymást segítve és egymással versengve készülnek a legnevesebb versenyekre diákjai. Eredményességét fémjelzi, hogy diákjai 10 alkalommal jutottak ki a Nemzetközi Fizikai ill. a Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpiára, az Eötvös-versenyen 6 tanítvány lett díjazott. A fizika OKTV döntőjébe 19 tanulója jutott be. A Mikola Sándor országos Tehetségkutató Fizika Versenyen 32 döntőse volt. A KöMaL fizikafeladat-megoldó pontversenyén 78 tanulója lett díjazott. A hatalmas hozzáadott értéket „társadalmi munkában” végzett szakkörökön tudja

biztosítani, melyet az iskola falain kívül, nem ritkán saját lakásán folytat. Szuggesztív erején kívül lényeglátásával képes alapóraszámban is „lovacskákból” táltosokat nevelni. Iskolán kívüli tevékenységei közül kiemelendő részvétele az Eötvös Loránd Fizikai Társulat által megrendezett Fizikatanári ankét rendezvényeken, tagja a Debreceni Fizikatanárok Műhelyének, felkészítő szakkört tart a maturandus diákoknak a Debreceni Egyetemen. 2001-től Ő a Jedlik Ányos Fizika verseny, 2014-2019-ig a Dürer Fizikaverseny Észak Alföldi

Régiójának helyi szervezője. Módszertani segédanyagot készített a 11. osztályos természetismeret tantárgy fizika moduljának oktatásához.

Eredményes munkásságát több díjjal ismerték el: 2005-ben Ericsson-díjat, 2011-ben Vermes- díjat, 2010-ben Jedlik Ányos-díjat, 2011-ben Pro Progressio-díjat, 2011-ben MOL MesterM- díjat, 2013-ban Bonis Bona-díjat kapott. Tófalusi Péter nemcsak intézménye, nemcsak a református köznevelési hálózat, de egész Magyarország kiemelkedő képességű pedagógusa. Személyisége, elkötelezettsége példaértékű, munkásságát sok évtizedes, kiemelkedő eredményesség fémjelzi. Tevékenységének méltó elismerése a Rátz Tanár Úr Életműdíj.