Gróf Sára ösztöndíj

Dr. Grega Sára ösztöndíjat alapított édesanyja emlékére, a néhai Grega Istvánné (szül: Gróf Sára), aki a Dóczy Leánynevelőintézet tanítóképzőjének diákja volt és ott 1937-ben végzett.
Az adományozó megismerte a Dóczy Alapítvány alapító okiratát, az abban megfogalmazott célokkal egyetértett, ezért az ösztöndíj induló tőkéjével 2.000.000,- azaz kettőmillió forint összeggel csatlakozott az alapítványhoz.
A Gróf Sára Ösztöndíjra a DRK Dóczy Gimnáziumban tanuló 9. évfolyamos tanulók közül azok pályázhatnak, akiknek a szülei közül legalább az egyik lelkész vagy pedagógus, akiknek magatartása és szorgalma példás, akinek a tanulmányi eredménye (különös tekintettel a magyar nyelvre) kiváló, és akik magukat magyar reformátusnak vallják és a szerint élnek. Ezért a pályázathoz csatoltan kérünk egy nyilatkozatot a szülők foglalkozásáról, egy lelkészi igazolást a gyülekezeti háttérről és két tanári ajánlást (a magyartanártól és az osztályfőnöktől). A pályázat benyújtásának határideje 2023. június 16. déli 12 óra. A pályázatot írásban kérjük benyújtani a Dóczy Alapítvány kuratóriumának címezve.
Az ösztöndíjat három tanévre lehet elnyerni, s az éves ösztöndíj összegét (50.000 Ft-ot) egy összegben június 30-ig kapja meg a tanuló.

A Dóczy Alapítvány kuratóriumának döntése alapján a díjban két tanuló
részesült, melynek összege: 50 000 Ft.


2022-23-as tanévben:
Váradi Dóra
Csorba Csanád


2023-24-es tanévben:
Magura Sára
Kovács-Pródán Léna