Folytatódnak az MTA-ELTE-projekt keretében tervezett a tanulókísérleti foglalkozások

A DRK Dóczy Gimnáziuma egyike az ország azon 25 oktatási intézményének, amely 2021 őszén bekapcsolódott az MTA-ELTE Kutatásalapú Kémiatanács Kutatócsoportjának projektjébe. A 2021-2025 között, négy tanév alatt megvalósítandó „Kutatásalapú kémiatanítás és rendszerszemléletű gondolkodás” című projektben egy olyan séma használatára tanítjuk a jelenleg 8. A osztályos diákokat, amely segíti őket a természettudományos kísérletek megtervezésében. A tanulók érdeklődésének növelése céljából a feladatlapokon bevezetjük a rendszerszemléletű gondolkodás elemeit is. Ennek célja az, hogy megmutassuk a diákoknak, hogyan függenek össze a kémia tantárgyban tanultak más témákkal. A várakozások szerint a tanulók hasznosabbnak fogják tartani a kémiát akkor, ha többet értenek meg például a fenntarthatósággal kapcsolatos összefüggéseiről.

A projektbe bevont diákokat előzetesen három csoportba osztották. A kontrollcsoportba tartozó gyermekek a négy tanév alatt lépésről lépésre leírt kísérleteket hajtanak végre, miközben ismerkednek a rendszerszemléletű gondolkodás vonatkozó aspektusaival. A kísérleti csoportok tanulói is tanulják a rendszerszintű gondolkodás elemeit, de nekik emellett el kell sajátítaniuk a fent említett, a kísérlettervezést segítő séma alkalmazását is. Az egyik kísérleti csoport a receptszerűen leírt kísérletek elvégzése után gondolkodik azon a séma kitöltése közben, hogy miért úgy kellett elvégezni a kísérleteket. A másik kísérleti csoport viszont (recept hiányában) a kísérletek megtervezését végzi a séma kitöltésének segítségével. A Dóczy Gimnázium 8.A osztálya Bárány Zsolt tanár úr vezetésével ez utóbbi, kísérlettervezős csoportban dolgozik.

A projekt keretében a tanulók évi hat, a négy tanév alatt összesen 24 alkalommal vesznek részt kísérlettervezős tanulókísérletben. A négy tanév során folyamatosan mérjük a tanulók kísérlettervezői kompetenciáinak fejlődését. Az első tanév eredményei a kísérlettervezős csoportok tanulói esetében szignifikánsabb nagyobb fejlődést jeleznek a kontrollcsoport tanulóihoz képest.

« A 21 »

Bárány Zsolt