Belgium 2015. január

Iskolánk is belépett az Erasmus+ világába! Három év, nyolc országban rendezett konferenciák, ahová diákok és tanárok utazhatnak. Sok munka, még több lehetőség, kultúrákkal való ismerkedés, barátságok, kapcsolatok, közös tervek, az angol és akár a fogadó ország nyelvének gyakorlása: mindez lehet a hozadéka a programnak. A 2015-16-os tanévben Spanyolország, Németország és Franciaország is rendez konferenciát.

 Az első utazásról Jaross Judit tanárnő, az egyik fő szervező mesélt:

Annak idején, amikor Korsós Bálint igazgató úrral elindítottuk ezt a pályázatot, magam sem hittem igazán, hogy ez a projekt elindul, megnyeri az iskola, s arra sem gondoltam, hogy mindez az én felelősségem is lesz. Az első tanár-találkozón az azóta elhunyt igazgató úr képviselte iskolánkat, az ott résztvevő kollégák szeretettel emlékeztek rá.

A projekt első tanár-diák találkozóját Belgiumban tartották, ahol a koordináló iskola található. Hosszas előkészületek után 2015. január 13-án indultunk el. A diákcsoport tagjai: Arany Fruzsina 12.A, Bodnár Bálint 12.B, Franciskovich Béla és Sári János 12.C. osztályos tanulók voltak. A kísérő tanárok  Czapp Katalin tanárnő és jómagam voltunk. A teljes, nagyjából 3 éves projekt témája a Youth of Work címet kapta, melynek keretein belül a résztvevő 8 ország mindegyikében ezt a témát dolgozzák fel, az ország adottságainak, specifikumainak megfelelően. Belgiumban a szakképzés, munkanélküliek képzése, illetve a gyakornokság voltak a meghatározó irányvonalak. S egyben, nekünk is, ismerkedés volt ez a kollégákkal, az országokkal és magával a projekttel.

A vendéglátó iskolában indult a program, s ez volt a bázisunk is. A kint töltött héten részt vettünk országbemutatón, megtekintettük az iskolát, kirándultunk Brugge-ben és Brüsszelben, lehetőségünk volt az Európai Bizottság épületében két képviselővel is beszélni egy konferenciateremben, s meglátogattunk egy munkanélküli központot, ahol tanácsadás és képzés is folyik, valamint a gyerekek kipróbálhatták, milyen is gyakornoknak lenni s együtt vacsoráztak egy belga családdal is. 

Mindannyian élményekkel és tapasztalatokkal telve tértünk haza, hisz nem csak egy országot ismerhettünk meg, hanem még hat másikat is a résztvevőkön keresztül. Gazdagabbak lettünk jó gyakorlatokkal, és tanárként az iskola életét, a diákokat, kollégákat figyelve egy-egy jó ötletet is sikerült hazahozni.