A tulipánfa üdvözlete

Az összefolyó napok közt egyetlen biztos pont van, hogy március 16-a óta távoktatás keretein belül folytatjuk a közös életünket. S innen-onnan is: kollégáktól, diákoktól kapom a rádöbbentő üzenetet: „eltelt egy teljes hónap”. A honlapunkon hetek óta a legfontosabb hír a Moodle felület elérése, és minden más háttérbe szorult. Én magam is gyakran éreztem azt, hogy tennem kell valamit, hogy a nagyhatalmú urat kiüssem a nyeregből. Felidézi bennem a modorosság szót, azt, hogy neki módja nyílik arra, hogy naponta találkozásra kényszerítsen, úgy, hogy közben olyan, mintha én választanám őt szívrepesve. Nem kerülhetem el, csak rajta keresztül vezet most a lelkiismeretem szerinti tanítás megvalósítása.
Az utolsó tantermi hét (én így nevezem a régi életünket) mély nyomot hagyott bennem. Szerdáig a jövőre készültünk a megszokott módon: szóbeli elbeszélgetések zajlottak a felvételi eljárás keretén belül. De a napról napra meghozott intézkedésekben ott volt a jel, hogy hamarosan megváltozik a mindennapi életünk. Az utolsó pénteket belengte az az érzés, hogy az elköszönés nem egy hétvégére szól. S igazgatónő azokban a napokban a koronavírus mellett mindig megemlítette az iskola előtt korán virágba borult tulipánfát… láttam – ahogy egyszer a folyosón elhúzva a függönyt – ő is ennek a látványnak a szépségébe temetkezve gyűjtötte az erőt. Persze ahogy lenni szokott, most is volt rá példa, aki odavágta: „Minek nyílik, úgyis lefagy még!”. S én dermedten álltam ennek hallatán, mert lehet, hogy a sorsa az, hogy meggyötörje a ráfagyó jég, de mit tehet ő arról, hogy érzékeit becsapták a körülmények, és megeredt az élet benne… Bennünket, embereket is sokszor nem az csap be, hogy túlontúl bízunk a környezetünk ígéretében, és megindulunk valami jónak hitt irányba…? S valóban ennek a tulipánfának ebben a tavaszban a pihe-puha hópelyhekkel találkoztak a finom, könnyen sérülő sziromlevelei… S ezt mi nem láttuk, mert távol voltunk, és nem siettünk azon a reggelen az iskolába. S kérdés, hogy gondolkodtunk volna-e ezen álmosan, fázósan…
A négy hete tartó időszak paradox, hiszen ki merné ezt az időszakot a természetes, megszokott közegünknek tekinteni… Bizarr mégis, hogy a legintimebb szféránkból ki sem mozdulva élünk a munka és a magánélet furcsa keveredésében. Ide érkezik naponta a statisztika, néha a félelmek hulláma, a bizonytalanság, mert senki sem látja a végét, hogy mikor lehet majd újra szabadon járni-kelni a világban.
A húsvétkor kapott üzenetekben nagyon sok volt a hiányleltár készítése: mi nincs… Az idei böjti időszak a húsvéttal nem ért véget, mert a jövőért továbbra is áldozatot kell hoznunk. S lázadó mivoltom most arra fordítom, hogy az ötödik hétbe lépve azt vegyem számba, amiért köszöntet tudok mondani. Tehát köszönöm…

  1. …hogy jöttök a Discordon szinkronórára, és a nappalimban hallom a
    hangotokat, akiket tanítok, és éreztetni tudjuk egymással: „egy hajóban evezünk”.
  2. …hogy a leveleitekben van megszólítás, tiszteletteli hang, elköszönés és aláírás, mert nem felejtkezhetünk el az új körülmények közt sem az emberi mivoltunkról, így az illemszabályokról sem.
  3. …. hogy mindent igyekeztek mozgósítani, átmenteni, amit megtanultatok a tanteremben tőlem, és van közös nyelvünk, amit beszélünk az anyanyelven túl.
  4. …hogy felfedezitek a törekvést, amikor a digitális kompetenciában rejlő új módszertani lehetőségek nyomokban fellelhetőek a Moddle felületén.
  5. … hogy sokan kimondjátok, vágytok vissza a tanterembe, és a legnagyobb tanári igyekezettel előállított segédanyag sem pótolja azokat az órákat, amelyeket a tanteremben lehet átélni. (S közben kuncogok magamban, hogy hiába szorították ki a divatos szakkifejezések a rejtett tanterv fogalmát, mert most éled újjá,
    megtapasztaljuk, hogy bizony, ezt nem lehet csak személyesen átadni… )

Láttam a tulipánfát a Dóczy előtt nagyhét szerdáján. Csak zöld levelei vannak. Vár bennünket vissza. Szabó Magda Az ajtó című regénye ihlette emlékházba csalogató alkotás, pedig soha ilyen mélyen nem üzeni, hogy a világ kívül rekedése, a világtól való tudatos elzárkózás megnyomorítja az embert, akkor is, ha ezt a jövőért vállalva kell megtennie mindenkinek.

Perla Erzsébet