A gimnázium épülete

DÍSZTEREM, DÓCZY-GALÉRIA, KÖNYVTÁR, TORNATEREM,
TÁNCTEREM, INFORMATIKAI SZAKTANTERMEK, TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÛHELYEK

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma – Szabó Magda Kossuth-díjas írónõ hajdani, patinás iskolája – 2000 szeptemberétõl megújult formában várja a diákokat. Ahogyan a külsõ megújulás sem változtatott az épület stílusán, körvonalain és külsõ megjelenésén, úgy az alapvetõ nevelési-oktatási elvekben is hûek kívánunk maradni a legendás Dóczi Leánynevelõ Intézet célkitûzéseihez.

A mai Dóczy épületét 1914-ben tervezte Nagy Károly mûegyetemi tanár. Az építkezés egy jó évtized múltán fejezõdött be a Kossuth utca 35-37. szám alatt fekvõ telken. Az épület neoromán stílusához késõ eklektikus, magyaros-szecessziós formaelemek társulnak.

„A háromemeletes iskolaépület hangsúlyos, két timpanonnal díszített sarokrizalitjához kapcsolódik a középszárny kétötöde. A mûkõlábazat felett mintás, formagazdag téglaarchitektúra keretezi a nyílásokat és formálja a díszítõ övpárkányokat. A második emelet felett futó hangsúlyos párkány, és a timpanonok egyaránt mûkõbõl készültek. A bejárat bélletes kapuzata (felületén ornamensdíszítéssel) vörös mûkõbõl készült. A középszárny földszintjén támpilléres nyílássorolás fut végig.” (Gellér Ferenc – Vadász György: Debrecen mûemléki katasztere, 1982)

A Dóczyt 1952-ben államosították, és 48 éven át a Kossuth Lajos Tudományegyetem Gyakorlógimnáziuma mûködött benne.

(A http://www.klte-gyakorlo.sulinet.hu/nemzetkozi/bega/iskolak.htm webhelyen további debreceni iskolaépületekrõl is olvashatunk.)

Az épület a kárpótlási folyamatok során került vissza a református egyház tulajdonába, és az eredeti elképzelésekhez képest két év késéssel, 2000-ben a Református Kollégium Gimnáziumának 6 évfolyamos tagozata kapott benne otthont. Az átalakítási, felújítási munkálatok 2001 nyarán értek véget, s 2001 szeptemberétõl dolgozhatunk a megújult épületben, 2002. szeptember 1-jétõl önálló intézményként.

Szakemberek egész sora – mások között sok jó nevû építész és vállalkozó – dolgozott azon, hogy az épület megújulhasson. A felújítás anyagi alapja a mai „Kis Kossuth” helyén állt Dóczi Internátus telkéért kapott kárpótlási összeg, valamint a Magyar Köztársaság Kormányától a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumán keresztül kapott 127 millió forintos céltámogatás volt. Ezt a Tiszántúli Református Egyházkerület a saját forrásaiból egészítette ki. 2001 júliusára fejezõdött be a felújítás. Az épületben van ebédlõ, büfé, egy 200 személy befogadására alkalmas Díszterem – egyben az új Dóczy Galéria. A galériát a 2004. évi Matula-napokon avattuk fel Égerházi Imre festõmûvész alkotásainak kiállításával. A galériát az õ páratlan közösségteremtõ mûvészetszervezõi tevékenységének szellemében mûködtetjük. Helyet kaptak az épületben a természetkutatás szaktantermei is: biológiai, fizikai és kémiai elõadók, laboratóriumok, informatikai mûhelyek.

Az alagsorban táncterem, konditerem található. A könyvtárat, a tornatermet és a gyors internettel felszerelt informatikai szaktantermeket a diákok szabadidõs tevékenységek céljára is igénybe vehetik. A Dóczy épületéhez nagyméretû sportudvar tartozik, amely nemcsak a testnevelésórákat, hanem a diákok és tanárok szabadidõs sporttevékenységét is nagymértékben segíti.