Madarak és fák napja a Dócziban és a Dóczyban

A világon először Chernel István, híres ornitológus szervezte meg 1902-ben,Kőszegen, egy párizsi európai madárvédelmi egyezmény alapján. Ez egy olyan nevezetes nap, amelyet iskolánk egykori diákjai is számon tartottak. Fogarassy Zoltán könyvtárosunk gyűjtése szerint a Dóczi Intézet tagozataiban ezt a napot hagyományosan a Vöröskereszt Egyesület tagjai szervezték. A Leánygimnáziumban dr. Szondy György földrajz-természetföldrajz szakos tanár az 1933/34-es tanévben alakította meg a Természetbarátok és Turisták Körét. Föld- és természetrajzi előadások, felolvasások, szavalatok hangzottak el a kör ülésein. 1934/35-ben egy szegedi kirándulásra is sor került, de ezt nem sikerült állandósítani, így a Kör tulajdonképp természetrajzi önképző-körként működött tovább. Névváltozása is ezt tükrözi, 1938-tól Természetrajzi Kis Önképzőkör néven élt tovább, mely a felolvasások, előadások mellett növény- és állatismereti, földrajzi versenyeket rendezett.

Idén mi is egy kiállítással ápoltuk tovább a hagyományokat. A rajzok, plakátok, szófelhők és fényképek a 2. emeleti folyosón tekinthetők meg. Buka László rajz szakos kollégám segítségével iskolánk minden tagja bekapcsolódott a megemlékezésbe.

Takács Judit, biológia-földrajz szakos tanár

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.