Gróf Sára ösztöndíj

Dr. Grega Sára édesanyja – néhai Grega Istvánné (szül: Gróf Sára) emlékére ösztöndíjat alapított, aki a Dóczy Leánynevelőintézet tanítóképzőjének diákja volt és ott 1937-ben végzett.

Az adományozó megismerte a Dóczy Alapítvány alapító okiratát, az abban megfogalmazott célókkal egyetértett, ezért az ösztöndíj induló tőkéjeként 2.000.000,- azaz kettőmillió forint összeggel csatlakozott az alapítványhoz.

A Gróf Sára Ösztöndíjra a DRK Dóczy Gimnáziumban tanuló 9. évfolyamos tanulók közül azok pályázhatnak, akiknek a szülei közül legalább az egyik lelkész vagy pedagógus foglalkozású, akiknek magatartása és szorgalma példás, s tanulmányi eredménye (különös tekintettel a magyar nyelvre) kiváló, és akik magukat magyar reformátusnak vallják és aszerint élnek.

Pályázati határidő: minden év november 30. A pályázatot írásban kérjük benyújtani az iskola igazgatójának címezve.

Az ösztöndíjat három tanévre lehet elnyerni, s az éves ösztöndíj összegét egy összegben szeptember 5-ig kapja meg a tanuló szülője vagy gondviselője, ami a 2.000.000 Ft,- éppen aktuális kamata.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.