Megújult a Dóczy Gimnázium

Egészséges környezet és hatékony, minőségi nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Dóczy Gimnáziumban

Ezt a címet viselte iskolánk pályázata, melyet az Új Magyarország Fejlesztési Terv  Észak-alföldi Operatív Program humán infrastruktúra fejlesztések jogcímen kiírt vissza nem térítendő támogatásra nyújtott be ÉÁOP-4.1.1/A-09-2010-0001 szám alatt.
A pályázat keretében 304 millió forintos támogatást nyert iskolánk, amely lehetővé tette a Rácz Zoltán építész által megálmodott tetőtér beépítést, az épület és az udvar felújítását.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg, ők biztosították az építkezés teljes költségének 90 %-át, míg a hiányzó önrész kétharmadát a Tiszántúli Református Egyházkerület fizette, amit ezúton is hálás szívvel köszönünk a fenntartónak.
A közbeszerzési eljárást követően a Stabil Mérnöki Iroda Kft. az épület felújításához, illetve a tetőtér átalakításához, az IMPROBAU Kft. pedig az előkert és az udvar rekonstrukciójához kezdett hozzá. A lebonyolítást a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft. Észak-alföldi Területi Irodája végezte.
A nyár folyamán az épület és az udvar oly mértékben lett felbolydítva, hogy alig  akartuk elhinni, szeptember második hetében, csak egy tanítási napot csúszva a többi iskolához képest, nálunk is  megkezdődhet a tanítás. Igaz, közben a tetőtérben, az alagsorban és az udvaron is dolgoztak a munkások és a munkagépek.  Az ő tapintatuk, a tanár kollégák és a diákjaink türelme nélkül nem mehetett volna mindez csaknem zökkenőmentesen együtt az oktatással. Ezúton is köszönöm mindezt mindannyiójuknak, s a közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőri tevékenység sikeres lebonyolítását a Kember Kft.-nek, és személy szerint Kemény-Beke Ádám mérnök úrnak.
 A pályázat címében megfogalmazott egészséges környezet megvalósulásához tartozik az akadálymentes bejáró, a mozgáskorlátozottak kényelmét szolgáló lift és mosdó. Bővültek a testmozgás, a testnevelés feltételei is: nagyobb helyre költözött a kondicionáló terem, bővült a tornaterem egy szertornázásra alkalmas helyiséggel.
Az udvaron háromfunkciós (kézilabda, kosárlabda, tenisz) műanyag borítású sportpálya és a hozzá tartozó atlétikai létesítmények (távolugró pálya, súlylökéshez szükséges kör) épültek, illetve az új és a régi pálya is villanyvilágítást kapott. Megtörtént a felső udvar mosottkavics alapanyagú járólapokkal történő burkolása, valamint ugyanitt a tematikus kertecskék kialakítása, melyekbe tavasszal a Bibliában is említett fűszernövények lesznek ültetve.
A hatékony és minőségi nevelés feltételeihez az időközben megnyert informatikai tárgyú (TIOP) pályázat is hozzájárult, mely révén 42 asztali számítógép és 9 interaktív tábla került birtokunkba. Ezen számítógépek egyik fele a korábbi rajz szertár helyén kialakított új számítógépterembe került, de jutott belőlük a tetőtérben létrehozott informatikai idegen nyelvi kabinetbe is. A tetőtérben kialakított új termek elsősorban a művészeti oktatást szolgálják: színházterem a színjátszóknak, ének- és rajzterem, az utóbbi szertárral, valamint a színházteremből leválasztható kis kabinet a már említett számítógépes nyelvi teremmel az idegen nyelvi oktatást segíti.
 Az első emeleten a tanári szoba szomszédságában létrehozott dolgozó és teakonyha a tanárok komfortérzetét javítja, és itt lehet majd a bevezetésre kerülő elektronikus naplót is beírni.
A 2013. év jubileumi esztendő lesz a 475. tanévét kezdő anyaintézmény, a  Debreceni Református Kollégium számára, s ugyanekkor ünnepeljük jogelődünk, a Dóczi Leánynevelő Intézet alapításának 175. évfordulóját is. Ennek a készülő ünnepségnek méltó előzetese volt, hogy az idén januárra minden új létesítményt örömmel vehettünk birtokba. Ezért is hívjuk az iskolához tartozó közösségeket: tanárokat, diákjainkat szüleikkel együtt, és az építőket a projektzáró rendezvényünkre: a 2012. január 15-én, vasárnap 10 órától a Nagytemplomban dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr igehirdetésével tartandó hálaadó istentiszteletünkre.

Dr. Korsós Bálint
igazgató
Debrecen, 2012. január 5.