Tankó Istvánné igazgatóhelyettessel készült beszélgetés