Tájékoztató EGYMI Országos Értékteremtő Tehetségközpontról

Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Országos Értéktermő Tehetségközpontja

2017/18. tanév

Elérhetőségek: reformatusertektermo.titkar@gmail.com

honlapcím : http://reformatusegymi.reformatus.hu/

facebook: https://www.facebook.com/Református-EGYMI-Református-Országos-Értéktermő-Tehetségközpont

2016 szeptemberétől a Református EGYMI keretein belül működő Református Országos Értéktermő Tehetségközpont zsinati támogatással a református fenntartású oktatási-nevelési intézményekben végzi teljes körű tehetséggondozó tevékenységét.

Az országban egyedülálló kezdeményezés a református intézményekben a tanulóknak/gyermekeknek ingyen biztosítja a tehetséggondozó programokhoz való hozzáférést. Jelenleg óvodától a középfokú intézményekig 9 tehetségterületen, 30 órás foglalkozásokra, tantárgyakra és korosztályokra lebontott gazdagító programot kínálunk.

Miben más a gazdagító program más tehetségfejlesztő programokhoz képest?

A programok alapvető tehetséggondozó módszere a gazdagítás. A módszer már meglévő tudásbázisra épül, de mélységében olyan témák, problémák kerülnek feldolgozásra és részletesebb elemzésre, melyek kihívást jelentenek a jobb képességű, tehetséges diákoknak. Mind a pedagógus, mind a gyermekek szerepe más, mint tanórán. A szaktanár csupán a tanulói tevékenység beindításában vesz részt, a tanulói tevékenységet indirekt módon irányítja, segíti. A tanuló kreatívan, önállóan tevékenykedik, vagy a csoport tagjaival együttműködve, más csoportokkal versengve, vagy a csoportok egymást kiegészítve végzik feladataikat. Főszerepbe kerül a problémamegoldó gondolkodás és a szociális kompetencia területe is. A tanulók tehát ismereteiket, készségeiket összehangolva alkalmazzák kreativitásukat.

A gazdagító programokon kívül mit nyújt még az országban egyedülálló tehetséggondozó program és a regionális tehetségkoordinátor az intézmények tanulóinak, szüleinek, pedagógusainak?

  • Egyéni és csoportos tehetségvizsgálaton való részvételi lehetőséget, ahol a gyermekek tehetségazonosítás során szakvéleményben megfogalmazott javaslatot kapnak tehetségígéretük kibontakoztatására;

  • lehetőséget komplex tehetségműhely foglalkozásra vagy annak létrehozására;

  • tehetségtanácsadást.