Kötelező, ajánlott olvasmányok és memoriterek listája

A 7. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben

Kötelező olvasmányok

Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg
Jókai Mór: A nagyenyedi két fűzfa
Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője vagy A két koldusdiák
Mikszáth Kálmán: A néhai bárány
Egy szabadon választott magyar vagy világirodalmi ifjúsági regény

 • Jules Verne: Kétévi vakáció vagy
 • Tonke Drangt: Levél  a királynak vagy
 • Mándy Iván: Az enyedi diák vagy
 • Csukás István: Vakáció a halott utcában vagy
 • Tamási Áron: Ábel a rengetegben vagy
 • tanári választás alapján más ifjúsági regény

Ajánlott olvasmányok

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Egy magyar nábob, Kárpáthy Zoltán
Mikszáth Kálmán: A fekete város
Agatha Christie: Tíz kicsi néger
John Boyne: A csíkos pizsamás fiú
Jules Verne: Sándor Mátyás
Miklya Luzsányi Mónika: Srácok a garázs tetején, Titkoskönyv
Jon Krauker: Út a vadonba
J.K. Rowling Harry Potter sorozata
J. R.R. Tolkien: A Gyűrűk Ura

A 2020-as Nemzeti Alaptanterv által meghatározott memoriterek

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Kölcsey Ferenc: Himnusz – teljes szöveg
Kölcsey Ferenc: Huszt
Kölcsey Ferenc: Emléklapra
Vörösmarty Mihály: Szózat – teljes szöveg
Petőfi Sándor: Nemzeti dal
Petőfi Sándor: Szabadság szerelem

A 8. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben

Kötelező olvasmányok

Homérosz: Iliasz vagy Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből)
Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig
Szabó Magda: Abigél
Egy XX. századi magyar dráma tanári választás alapján:

 • Molnár Ferenc: Üvegcipő vagy
 • Tamási Áron: Vitéz lélek vagy
 • Tamási Áron: Ördögölő Józsiás vagy
 • Örkény István: Tóték vagy
 • Szabó Magda: A macskák szerdája vagy
 • tanári választás alapján más dráma

Ajánlott olvasmányok

Móricz Zsigmond: Pillangó
Jaroslav Hašek: Švejk, a derék katona
Rejtő Jenő: A három testőr Afrikában
Sütő András: Engedjétek hozzám jönni a szavakat
Karinthy Frigyes: Tanár úr kérem
Szabó Magda: Régimódi történet (színdarab)

A 2020-as Nemzeti Alaptanterv által meghatározott memoriterek

Ady Endre: Őrizem a szemed (részlet)
Reményik Sándor: Templom és iskola (részlet)
József Attila: Születésnapomra (részlet)
József Attila: Mama
Radnóti Miklós: Nem tudhatom (részlet)
Kányádi Sándor: Két nyárfa (részlet)
Homérosz: Iliasz vagy Odüsszeia (részletek)
Anakreón: Gyűlölöm azt…
Catullus: Gyűlölök és szeretek

A 9. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben (hat évfolyamos)

Kötelező olvasmányok

Homérosz: Iliasz vagy Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből)
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
François Villon: A nagy testamentum (részletek)
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella
William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi

Ajánlott olvasmányok

Márai Sándor: Béke Ithakában
Szophoklész: Oidipusz király
Shakespeare: Szentivánéji álom, A vihar
Cervantes: Don Quijote
Tolkien: A Gyűrűk Ura
Umberto Eco: A rózsa neve

Memoriterek (a 2012-es Nemzeti Alaptanterv alapján)

Homérosz: Odüsszeia (részlet)
Anakreón: Gyűlölöm azt…
Catullus: Gyűlölök és szeretek
Halotti beszéd és könyörgés (részlet)
Ómagyar Mária-siralom (részlet)
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete
Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)

A 9. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben (négy évfolyamos)

Kötelező olvasmányok

Homérosz: Odüsszeia (részletek)
Szophoklész: Antigoné
Biblia (részletek az Ószövetségből és az Újszövetségből)
Dante Alighieri: Isteni színjáték – Pokol (részletek)
François Villon: A nagy testamentum (részletek)
Boccaccio: Dekameron, Első nap 3. novella

Ajánlott olvasmányok

Márai Sándor: Béke Ithakában
Szophoklész: Oidipusz király
Shakespeare: Szentivánéji álom, A vihar
Cervantes: Don Quijote
Tolkien: A Gyűrűk Ura
Umberto Eco: A rózsa neve

Memoriterek (a 2012-es Nemzeti Alaptanterv alapján)

Homérosz: Odüsszeia (részlet)
Anakreón: Gyűlölöm azt…
Catullus: Gyűlölök és szeretek
Halotti beszéd és könyörgés (részlet)
Ómagyar Mária-siralom (részlet)
Janus Pannonius: Pannónia dicsérete

A 10. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben
(hat évfolyamos)

Kötelező olvasmányok

Voltaire: Candide vagy Swift: Gulliver utazásai vagy Defoe: Robinson Crusoe
Puskin: Anyegin
Balzac: Goriot apó vagy Stendhal: Vörös és fekete
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Petőfi Sándor: Az apostol
Jókai Mór: Az arany ember vagy Sárga rózsa

Ajánlott olvasmányok

Goethe: Faust I.
Hoffmann: Az arany virágcserép
Jane Austen: Büszkeség és balítélet, Értelem és érzelem
Victor Hugo: A nyomorultak, 1793, A párizsi Notre Dame
Jókai Mór: A jövő század regénye, Kárpáthy Zoltán

Memoriterek (a 2012-es Nemzeti Alaptanterv alapján)

Batsányi János: A franciaországi változásokra vagy Kazinczy egyik epigrammája
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez (általános iskolai memoriter is)
Berzsenyi Dániel egy verse: A közelítő tél vagy Levéltöredék barátnémhoz
Kölcsey Ferenc: Himnusz(általános iskolai memoriter is) és még egy mű (Huszt – általános iskolai memoriter)
Vörösmarty Mihály: Szózat (általános iskolai memoriter is) és még egy lírai alkotás részlete
Petőfi Sándor: A XIX. század költői
Petőfi Sándor: Szeptember végén (általános iskolai memoriter felelevenítése)
Továbbá az általános iskolában tanult memoriterek ismerete (Nemzeti dal, részletek a János vitézből, Az alföld)

A 10. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben
(négy évfolyamos)

Kötelező olvasmányok

Shakespeare: Romeo és Júlia vagy Hamlet, dán királyfi
Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem (részletek)
Mikes Kelemen: Törökországi levelek (1., 37., 112.)
Molière: A fösvény vagy Tartuffe
Katona József: Bánk bán
Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
Petőfi Sándor: A helység kalapácsa (részlet)
Petőfi Sándor: Az apostol (részlet)
Jókai Mór: A huszti beteglátogatók (novella)
Jókai Mór: Az arany ember

Ajánlott olvasmányok

Goethe: Faust I.
Hoffmann: Az arany virágcserép
Jane Austen: Büszkeség és balítélet, Értelem és érzelem
Victor Hugo: A nyomorultak, 1793, A párizsi Notre Dame
Jókai Mór: A jövő század regénye, Kárpáthy Zoltán

Memoriterek (a 2020-as Nemzeti Alaptanterv alapján)

Balassi Bálint: Egy katonaének (részlet)
Balassi Bálint: Adj már csendességet… (részlet)
Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem (az általános iskolai memoriter felújítása)
Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez
Berzsenyi Dániel egy verse: A közelítő tél (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: A magyarokhoz (I.) (1. versszak)
Berzsenyi Dániel: Osztályrészem (1. versszak)
Kölcsey Ferenc: Himnusz (általános iskolai memoriter felújítása)
Kölcsey Ferenc: Zrínyi második éneke (részlet)
Vörösmarty Mihály: Szózat (az általános iskolai memoriter felújítása)
Vörösmarty Mihály: Gondolatok a könyvtárban (részlet)
Vörösmarty Mihály: Előszó (részlet)
Petőfi Sándor: A bánat? egy nagy oceán…
Petőfi Sándor: Fa leszek, ha…
Petőfi Sándor: A XIX. század költői (részlet)

A 11. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben

Kötelező olvasmányok

Arany János: Toldi estéje
Madách Imre: Az ember tragédiája
Flaubert: Bovaryné vagy Emily Brontë: Az üvöltő szelek
Tolsztoj: Ivan Iljics halála
Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés
Ibsen: Babaszoba (Nóra)
Csehov: Sirály
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma vagy a Különös házasság
Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött vagy az Árvácska

Ajánlott olvasmányok

Arany János: Toldi szerelme
Ibsen: A vadkacsa, Solness építőmester
Csehov: Ványa bácsi, Cseresznyéskert
Tolsztoj: Anna Karenina
Mikszáth Kálmán: A Noszty fiú esete Tóth Marival
Móricz Zsigmond: Tündérkert, Úri muri, Rokonok
Márai Sándor: Szindbád hazamegy

Memoriterek (a 2012-es Nemzeti Alaptanterv alapján)

Arany János: Toldi estéje (szabadon választott részlet), Letészem a lantot és egy szabadon választott lírai mű (pl.: Epilogus, Mindvégig) vagy ballada (Ágnes asszony, Szondi két apródja) az általános iskolában tanultakon kívül
Madách Imre: Az ember tragédiája (két szabadon választott rövid részlet)
Ady Endre: Góg és Magóg fia vagyok én…, Az eltévedt lovas és egy szabadon választott lírai mű (pl.: Héja nász az avaron, A Tisza parton, A Szajna partján, A Sion-hegy alatt, Kocsi-út az éjszakában, Őrizem a szemed)
Babits Mihály: egy-két szabadon választott lírai mű (pl.: A lírikus epilógja, Messze… messze…, Esti kérdés, Cigány a siralomházban, Csak posta voltál)
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd és egy szabadon választott lírai mű (pl.: Boldog szomorú dal, Őszi reggeli)
Juhász Gyula: Tápai lagzi vagy Anna örök

A 12. évfolyamon a 2021-2022-es tanévben

Kötelező olvasmányok

Kosztolányi Dezső: Édes Anna
Thomas Mann: Mario és a varázsló
Brecht: Kurázsi mama és gyermekei
Dürrenmatt: A fizikusok
Beckett: Godot-ra várva
Németh László: Iszony
Ottlik Géza: Iskola a határon
Örkény István: Tóték (drámaváltozat)
Sütő András: Csillag a máglyán
Kertész Imre: Sorstalanság
Szabó Magda: Az ajtó

Ajánlott olvasmányok

Kosztolányi Dezső: Pacsirta
Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek, Egy polgár vallomásai
García Márquez: Száz év magány
Kafka: A per
Orwell: 1984
Hemingway: A Kilimandzsáró hava
Németh László: Villámfénynél, Galilei
Miller: Az ügynök halála, A salemi boszorkányok
Nyírő József: Úz Bence, Kopjafák, A sibói bölény
Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom
Szabó Magda: Ókút, Régimódi történet, A macskák szerdája
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér
Szilágyi István: Kő hull apadó kútba, Hollóidő
Esterházy Péter: Függő, A szív segédigéi

Memoriterek (a 2012-es Nemzeti Alaptanterv alapján)

József Attila: Tiszta szívvel vagy Klárisok, A Dunánál vagy Tudod, hogy nincs bocsánat (az általános iskolában tanultakon kívül)
Szabó Lőrinc: Tücsökzene – egy részlet
Radnóti Miklós: Hetedik ecloga vagy Tétova óda (az általános iskolában tanult: Nem tudhatom)
Pilinszky János egy verse
Nagy László: Ki viszi át a szerelmet

Debrecen, 2021. június 22.