Egy hét

Mit csinálnak a tanárok, amikor még diákok alig-alig tűnnek fel az iskola falain belül augusztus utolsó hetében? Azt gondolom, hogy jogos a kérdés, hiszen sok téves elképzelés van azzal kapcsolatban, hogy a tanév szeptemberben kezdődik.

A tanulóink többsége ezen a héten átvehette a tankönyveket Tankó Istvánné igazgatóhelyettes asszony és segítői – többek között az Iskolai Közösségi Szolgálatot végző tanulók – munkájának köszönhetően.

A tanárok munkaközösségi értekezleteken készítették elő a tanévet, és párhuzamosan zajlottak az osztályozóvizsgák, illetve elvétve akadt egy-két javítóvizsga is. De nem pusztán az örökösen átbeszélt jól ismert rutinfeladatokról esett szó az elmúlt napokban, mert kedden (augusztus 27.) az RPI országjáró konferenciája a mesterséges intelligencia köré szerveződött. A hagyományokhoz hűen a délelőtti előadásokat délután a jó gyakorlatok, a műhelymunkák bemutatása követte. Megnyugtató volt hallani, hogy a MI-vel szemben az emberi tényező nem pótolható, és inkább átalakulásról van szó, mint veszélyekről, de a szakemberek szerint nem fog általánossá válni, csak egy szűk területen lesz továbbra is létjogosultsága. A beiskolázásban nagy szerepet kaphat a SMS-kampány vagy a Facebookon közreadott hirdetés, hiszen a marketing ma már az oktatási intézmények körében is fontos tevékenység, mert a kínálat piacán megmérettetnek pl.: a tehetséggondozó programok kínálatában, illetve abban, hogy ki mit tart vonzónak a saját közegében.

Szerdán a tantestület a Partiumba tett kirándulást a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány pályázatának keretén belül. Megnézhettük a Károlyi család temetkezési helyét Kaplonyban, és a kétszer is kirabolt – könyvritkaságokat tartalmazó – könyvtárat is. Adyfalván megkoszorúztuk a Debrecenhez is köthető költő szobrát, hiszen halálának 100. évfordulójára emlékezünk az idén. Az ökumené jegyében a magyar nyelvű gyülekezetet összefogó görög-katolikus templomot kerestük fel, ahol a négy evangélista domborműve különleges díszítőeleme a templomnak, valamint azt is megtudtuk, hogy külön bejárata és karzata volt a Károlyi családnak, akik a terület birtokosai voltak. A hely érdekessége, hogy egy udvaron található a románok görögkatolikus templomával. Gyakran hitetlenkedve fogadják a hatóságok, hogy magyar anyanyelvű egy görögkatolikus gyülekezet, amelyiket Szent Mihály és Gábriel arkangyal védelmez. Az impozáns nagykárolyi kastélyban pedig rácsodálkoztunk a viaszbábuk valósághűségére, és borzongva járkáltunk a kitömött afrikai állatok között. Természetesen énekeltünk a nagykárolyi református templomban, ahol a zöld szín reményadó harmóniája fogadott bennünket, és a fehér stukkók, amelyek kehely formájában jelentek meg a karzaton. Piskolton a református templomot tekintettük meg, ami kísérőnk, Csáki Gedeon református lelkész korábbi szolgálati helye volt. (Idegenvezetőnk gyermekei intézményünk tanulói.) A templomban Szent László korabeli freskót rejt a falakon felhalmozott meszelések, vakolatrétegek mélye. Ennek a további sorsa jelen pillanatban bizonytalan… A nap során fel-felsejlettek a magyar anyanyelv, a kultúra, a hit kisebbségi létben való megélésének nehézségei. Károli Gáspár szobra Nagykárolyban a református Bibliával újra megerősítette azt, hogy gyakran az a feladat, amire kiválasztattunk szinte az életünk utolsó évében is teljesülhet egy hosszú folyamat lezárásaként, hiszen az isteni terv más időszemléletet követ, mint az embereké. Tanárként mi is értelmezhetjük így az elhívásunkat, és a csüggedtebb napokon felemel bennünket ez a gondolat.

A nyitóértekezleten (aug. 29.) Laskay Edit tájékoztatott bennünket arról, hogy intézményünk Akkreditált Kiváló Tehetségpontként milyen ütemezett lépéseket tehet, hogy ezt a minősítést a megújítás során gond nélkül meg tudja tartani. A tudatosság folyamatos jelenléte a tehetséggazdagító programok során nagyon fontos a meglévő sok tapasztalat mellett.

Az iskola vezetősége képviselte Pécsen – az Országos Református Tanévnyitó ünnepségen (aug. 31.) – a huszadik tanévét kezdő újraindult Dóczyt. Így röviden, családiasan, hiszen az ország egyik legismertebb iskolája vagyunk Szabó Magdának köszönhetően.

Legyen ez a tanév az ünnep jegyében olyan, ahol egyszerre van jelen a munkálkodás következő évtizedekre gondolva, de kicsit megengedjük magunknak a visszatekintés örömét különböző rendezvények formájában is. Miközben a tanítás felszólításának betartására törekszünk: „Higgyetek Istenetekben, az Úrban, és megmaradtok! Higgyetek prófétáinak, és boldogultok!” (2 Krónikák 20:20), hogy az ígéret beteljesüljön rajtunk.

Perla Erzsébet