Alumni előadás

Dr. Jeney-Tóth Annamária egyetemi docens a Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar,
Történelmi Intézet docense (Középkori-, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi
Tanszék) meghívásunkra 2023. október 10-én a 7. tanórában tartott előadást iskolánkban, a
DRK Dóczy Gimnáziumában, a Középiskolai MTA Alumni Program keretében.
Előadásának címe:
A RÁKÓCZIAK: UDVAR ÉS TÁRSADALOM
Fejedelmi kíséret, arcok és karrierek a két Rákóczy György fejedelemsége idején.
Az előadás elején meghívott vendégünk mesélt a Dóczy Gimnáziumhoz való kötődéséről,
Koppányi Mária, Szabó Magda, a latin oktatáshoz fűződő emlékek felidézése után hallottunk
a pályaválasztásának indíttatásairól is.
Elhangzottak olyan információk, amelyeket a tizenegyedik évfolyam már hallott, tanult ebben
az évben történelem órákon, de sok új, érdekes dolog is felmerült ebben az egy órában.
A kora újkori Erdélyi Fejedelemség, Báthory Gábor, Bethlen Gábor és I. és II. Rákóczy
György kora elevenedett meg az előadónk szavai és vetített képei által.
Felmerült az irodalom, a hiteles történelmi források közötti kapcsolat is. A történelmi
emlékezet fontosságára is felhívta a figyelmünket. A források ismerete és olvasása nagyon
fontos a múlt pontos feltérképezésében. Felhívta a diákok figyelmét a most induló sorozatra, a
Tündérkertre, s ajánlotta, hogy a film megnézése után olvassák el, a sorozat alapját adó
regényt is (Móricz Zsigmond: Erdélyi trilógia), valamint mai történeti munkákat is. A
történelmi regények olvasása nagyon fontos, akár Jósika Miklós, Kemény Zsigmond,
Gárdonyi Géza könyveit forgatni, olvasni kell, hogy a múlt történései megelevenedjenek a
mai fiatalok számára is.
Érdekes volt a diákjaink számára, hogy az bécsi udvari és az erdélyi fiatalok mennyire
másképp éltek, mennyire más dolgokat tanultak. Az udvar női oldala, és a familiárisok
szerepe is szóba került. A fűszer felelős/borsoló, az étekfogó, a madarász, a sáfár, az ajtónálló
ma már nem létező és sokszor nem is ismert udvari hivatalok és mesterségek. A ma már,
számunkra nehezen olvasható egykori írások tanulmányozásával pontos képet kaphatunk
egykor élt emberek mindennapjairól. Házasságkötés, temetés, fizetség, udvartartás…
A források: udvari konvenciós jegyzékek, fizetési listák, szállás osztói – jegyzék, mely
feltünteti az egyes udvari csoportokhoz tartozókat, számadáskönyvek, levelek, naplók,
krónikák-olvasására és feldolgozásának szükségességére is felhívta Dr. Tóth-Jeney
Annamária a figyelmünket.
A kiválóan felkészült előadónak köszönhetően tartalmas órát tölthettek el a diákok. Nemcsak
azokhoz szólt, akik történelemmel akarnak továbbtanulni, hanem általános ismereteinket is
tovább bővítette ez az alkalom. Reméljük sok diákunknak hozta meg a kedvét a kutatáshoz, a
levéltári munkához, a bölcsészettudományi pálya választásához!