XIX. Matula-napok – október 3-8.

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának minden őszi félévét meghatározza a Matula-napok – az elnevezés Szabó Magda: Abigél c. regénye alapján született – programsorozata, melyet idén is megtartunk, immár 19. alkalommal. Az eseménysort hagyományosan Szabó Magda születésnapja és Gedeon nap köré szervezzük, Dóczy Gedeonra emlékezve. Iskolánk íratlan hitvallása, hogy egyszerre a hagyományainkhoz, elődeink örökségéhez ragaszkodva, büszkén emlékezve, ugyanakkor a mai korhoz alkalmazkodva, az életre felkészítve neveljük a ránk bízott fiatalokat.A programban diákok, tanárok együtt emlékezhetünk a műsorok, koszorúzások által és élhetjük meg örömeinket, saját tehetségünk kibontakoztatását a vetélkedőkben, sportprogramokban, illetve ismerhetjük el és épülhetünk mások eredményei, művészete által a kiállítások, előadások megtekintésén keresztül.Mindezt tehetjük abban a tudatban, hogy iskolánk múltja, jelene és jövője annak a kezében van, akivel kapcsolatban Pál apostollal együtt valljuk: “nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené.” (Róm 9,16)

Matula_napok_XIX