Tovább folytatódik az Alumni-program a 2022/23-as tanévben is!

Az idei tanév első meghívott előadója Dr. Kozma Gábor a Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Földtudományi Intézet tanára volt.

2022. október 10-én egy rendkívüli földrajz óra keretében arról beszélt nekünk, hogy mit is takar a sportföldrajz elnevezés.

A természetföldrajz, a társadalomföldrajz, a politika , a településföldrajz  is szorosan kapcsolódik a sporthoz.

Az éghajlat egyértelműen meghatározza a különböző sportágak megjelenését egyes országokban. Érdekes eset volt Bob Beamon, atléta 1968-as távol ugrásának története.

A NOB szigorú előírásai is lehetővé teszik, hogy sportolóink extrém időjárási körülmények között is összemérhessék tudásukat egy-egy versenyen. A hótakarós napok száma, az átlaghőmérséklet alakulása, a szélsebesség változása-mind-mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják sportolóink teljesítményét.

Megismerkedtünk tanár úr kutatási területével is, ahol a turizmus és a sportesemények közötti összefüggéseket vizsgálta.A sportlétesítmények és a települések közötti különbségeket diagramokkal, táblázatokban összefoglalt adatokkal támasztotta alá. Így betekintést nyerhettünk abba is, hogyan dolgozik egy egyetemi tanár, kutató.

Befejezésül néhány sportlétesítmény településen belüli elhelyezkedését is megtekinthettük a képek segítségével.

       Egy igazán komplex: földrajz-biológia-történelem órán vehettünk részt előadónk segítségével!Köszönjük a lehetőséget.

      A programot szervezte: Takács Judit, tanárnő.