PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TANÁRI ÁLLÁSRA

Matematika-angol vagy matematika-földrajz szakos középiskolai tanári állás

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma pályázatot hirdet matematika-angol vagy matematika-földrajz szakos középiskolai tanári állásra

Alkalmazási feltételek: a jogszabályokban előírt végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egyházi kötődés.

Az elbírálásnál előnyt jelent: református egyháztagság, tanulói verseny és pályázati eredmények

Bérezés: a hatályos jogszabályok szerint.

Benyújtandó dokumentumok: oklevelek másolata, önéletrajz, motivációs levél, lelkipásztori ajánlás, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, adatkezelési nyilatkozat

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 08.

A pályázatokat az iskola igazgatójának címére kell zárt borítékban, két példányban személyesen vagy postán eljuttatni: Czapp Katalin igazgató, 4026 Debrecen, Kossuth u. 35.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 20.

A munkaszerződés határozott időre szól: 2024.01.22-től 2024. augusztus 30-ig.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: Czapp Katalin igazgatónál az 52/ 614-784 telefonon vagy a czappkata@doczy.reformatus.hu-email címen.