Kiss Tamás emlékezete

2022. szeptember 5. különleges nap volt a Dóczy Gimnázium életében: Kiss Tamás születésének 110. évfordulójára emlékeztünk.
A hétfő reggeli istentisztelet végén Tankó Istvánné igazgatóhelyettes asszony méltató szavakkal, Karacs Zsófia 10.A osztályos diákunk pedig versmondással idézte meg a költő alakját, aki a Dóczy Leánynevelő Intézet tanítóképzőjének is tanára volt. A gimnázium épületébe érve a diákokat és tanárokat Kiss Tamás költeményei fogadták: a folyosókon és a lépcsőfordulókban kifüggesztett lapokon válogatott versek várták a kíváncsi olvasókat.
Az 5. óra utáni szünetben a 11.B osztály részvételével az iskola Kiss Tamás nevét viselő 401-402.-es pódiumterménél koszorúzással tisztelegtünk a költő és tanár emléke előtt. Ablonczy Béla lelkész, vallástanár rövid áhítat után arról mesélt a diákoknak, neki milyen emlékei vannak „Tamás bácsi”-ról, majd Váradi Eliza Sára 10.A osztályos diákunk szavalata után Tankó Istvánné és Holló Borbála tanárnők koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

Ezen a napon a gimnázium udvarán található Szabó Magda Emlékház is egy különleges alkalomnak adott helyet: Holló Borbála tanárnő, a költő unokája rendhagyó irodalomórát tartott olyan dóczys diákoknak, akiknek az életében kiemelt szerepe van az irodalomnak. A Ka-Va-L-Ká-D olvasókör tagjai és néhány magyar érettségi előkészítős diák (25 fő) kapott meghívást erre az eseményre. Holló Borbála és Perla Erzsébet tanárnők meghitt, személyes hangvételű beszélgetés során idézték fel az ember, a költő, a tanár és lelkész alakját. Persze a hangsúly azon volt, hogy abba kapjunk bepillantást, hogy az Alföld folyóirat örökös szerkesztője a hétköznapokat a családja körében 91 éven át ugyanúgy élte, mint bárki más, de ezekre rengetegen kíváncsiak, mert egy irodalmár életét fokozott érdeklődés övezi.
Jó volt a tanévet egy ilyen különleges nappal indítani: lendületet kaptunk az „újrakezdéshez”, és – remélhetőleg – kedvet az olvasáshoz.