Alumni – 2023

Dr. Szűcs Péter a Debreceni Egyetem ÁOK Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet docense meghívásunkra 2023. május 23-án a 4. tanórában tartott előadást iskolánkban, a DRK Dóczy Gimnáziumában, a Középiskolai MTA Alumni Program keretében.

Előadásának címe:

Az idegrendszer felépítése-lenyűgöző idegsejtek.

Elhangzottak olyan információk, amelyeket a tizedik évfolyam már hallott, tanult ebben az évben, de sok új, érdekes dolog is felmerült ebben az egy órában. A biológia tankönyvek sorai megelevenedtek az előadónk szavai és vetített képei által.

Ismertette az idegrendszer részeit, a központi és a környéki rendszer, az idegek és dúcok felépítését.

Beszélt arról a technikáról, az orvosi diagnosztikai lehetőségekről, amelynek segítségével bepillantást nyerhetünk ebbe a rejtett világba.

Az agy és a gerincvelő felépítését, az idegszövet jellegzetes sejtjeit saját mikroszkópos felvételein keresztül mutatta meg. A kémiai, a fizikai és a biológiai ismeretek együttes tudása kell, ahhoz hogy értelmezni tudjuk ennek a bonyolult rendszernek a működését.

Szó volt a tanórák félelmetes anyagáról, az akciós potenciálról és a szinapszisokról. Az idegen szavak jól érthetően magyarázásra kerültek: microfilamentum, microtubulus, citoplazmatikus polyribosoma… A gliasejtekre az alapórákon nem sok idő jut, most megtudtuk a pontos szerepét. A piramis sejtek is a „helyükre” kerültek, megismertük felépítését, számukat, feladataikat.

A kiváló előadónak köszönhetően tartalmas órát tölthettek el a diákok. Nemcsak azokhoz szólt, akik biológiával akarnak tovább tanulni, hanem közvetlen előadásmódja és fiatalokhoz szóló nyelvezetén keresztül izgalmassá tette ennek a nehéz anyagrésznek az értelmezését. A képek segítségével pedig látványossá és megfoghatóvá tette testünk láthatatlan csodáit is. A tizedikeseken kívül az érdeklődő alsóbb évfolyamos diákjaink számára is bepillantást adott az Orvosi Egyetem életébe, a szaknyelv használatába, a kutatói munka szépségeibe. Reméljük sok diákunknak hozta meg a kedvét a természettudományos pálya választásához!