VERSENYFELHÍVÁS – Szabó Magda Versmondó Verseny 2017.

Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok!

A DRK Dóczy Gimnáziuma és a Szabó Magda Szobotka Tibor Emlékéért Alapítvány közösen hirdeti meg 2017-ben a Szabó Magda Versmondó Versenyt a Tiszántúli Református Egyházkerület területén működő iskolák 13 és 19 év közötti tanulói számára.

A versennyel szeretnénk tisztelegni a Kossuth-díjas írónő születésének 100. és halálának 10. évfordulója előtt, megemlékezve arról, hogy Szabó Magda a Tiszántúli Református Egyházkerület örökös főgondnoki címét is viselte.

A verseny időpontja: 2017. április 8. (szombat) 9-15 óra között

Helyszíne: DRK Dóczy Gimnáziuma Debrecen, Kossuth utca 35.

A szavalóversenyre két kategóriában lehet nevezni:

  1. kategória: 7-8-9. évfolyamos diákok

  2. kategória: 10-11-12/13. évfolyamos diákok

A szavalóversenyre egy kötelezően kijelölt Szabó Magda-verssel és egy szabadon választott istenhitről, -élményről szóló, vallásos témájú verssel lehet jelentkezni.

Az I. kategóriában a kötelező vers Szabó Magda Madár vagy Sohasem című verse

A II. kategóriában a kötelező vers Szabó Magda Dal apámról vagy Béke című verse

A versenyen való részvétel ingyenes, a jelentkezési határidő: 2017. március 24.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. Az intézmények kategóriánként egy-egy diákot jelentkeztethetnek.

Levélcím: DRK Dóczy Gimnáziuma

4024 Debrecen, Kossuth u. 35.

email: doczy@doczy.drk.hu

A verseny díjazottjai pénz- és könyvjutalomban részesülnek.

A versek kiválasztásához ajánlott irodalom:

– Aranyhárfa – vallásos költemények gyűjteménye; összeállította Dr. Halmi János; Az Országos Református Lelkész- Egyesület kiadása, Budapest, 1929

– Templomablak – istenes versek és műfordítások (Magyar költők versei című fejezet); kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1980

– Új Aranyhárfa – versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra; kiadja a magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1987

http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversek.htm

– .http://keresztenyversek.weebly.com/

Sikeres felkészülést kívánunk!

Debrecen, 2017. február 6.

Perla Erzsébet Ilyés Ilona
Szabó Magda Szobotka Tibor
Emlékéért Alapítvány titkára
DRK Dóczy Gimnáziuma
igazgató

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.