VERSENYFELHÍVÁS – Szabó Magda Versmondó Verseny 2017.

Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok!

A DRK Dóczy Gimnáziuma és a Szabó Magda Szobotka Tibor Emlékéért Alapítvány közösen hirdeti meg 2017-ben a Szabó Magda Versmondó Versenyt a Tiszántúli Református Egyházkerület területén működő iskolák 13 és 19 év közötti tanulói számára.

A versennyel szeretnénk tisztelegni a Kossuth-díjas írónő születésének 100. és halálának 10. évfordulója előtt, megemlékezve arról, hogy Szabó Magda a Tiszántúli Református Egyházkerület örökös főgondnoki címét is viselte.

A verseny időpontja: 2017. április 8. (szombat) 9-15 óra között

Helyszíne: DRK Dóczy Gimnáziuma Debrecen, Kossuth utca 35.

A szavalóversenyre két kategóriában lehet nevezni:

  1. kategória: 7-8-9. évfolyamos diákok

  2. kategória: 10-11-12/13. évfolyamos diákok

A szavalóversenyre egy kötelezően kijelölt Szabó Magda-verssel és egy szabadon választott istenhitről, -élményről szóló, vallásos témájú verssel lehet jelentkezni.

Az I. kategóriában a kötelező vers Szabó Magda Madár vagy Sohasem című verse

A II. kategóriában a kötelező vers Szabó Magda Dal apámról vagy Béke című verse

A versenyen való részvétel ingyenes, a jelentkezési határidő: 2017. március 24.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével lehet. Az intézmények kategóriánként egy-egy diákot jelentkeztethetnek.

Levélcím: DRK Dóczy Gimnáziuma

4024 Debrecen, Kossuth u. 35.

email: doczy@doczy.drk.hu

A verseny díjazottjai pénz- és könyvjutalomban részesülnek.

A versek kiválasztásához ajánlott irodalom:

– Aranyhárfa – vallásos költemények gyűjteménye; összeállította Dr. Halmi János; Az Országos Református Lelkész- Egyesület kiadása, Budapest, 1929

– Templomablak – istenes versek és műfordítások (Magyar költők versei című fejezet); kiadja a Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, Budapest, 1980

– Új Aranyhárfa – versek gyülekezeti és keresztyén családi alkalmakra; kiadja a magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya, Budapest, 1987

http://www.jonas.magveto.sk/menu-bal/keresztyenversekgyujtemenye/keresztyenversek.htm

– .http://keresztenyversek.weebly.com/

Sikeres felkészülést kívánunk!

Debrecen, 2017. február 6.

Perla Erzsébet Ilyés Ilona
Szabó Magda Szobotka Tibor
Emlékéért Alapítvány titkára
DRK Dóczy Gimnáziuma
igazgató