“Tudom, hogy meghaltál, de nem hiszem, még ma sem értem én; hogy pár kavics mindörökre bezárhat, hogy föld alatt a hazád és a házad, ugyan hogy érteném.” (Szabó Magda)

A Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumának közössége megrendült szívvel tudatja, hogy Magyarné Balázs Erika tanárnő hosszú, méltósággal és türelemmel viselt betegség után 2020. június 27-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Magyarné Balázs Erika matematika-informatika szakos tanárként 2011 óta dolgozott iskolánkban. Precíz és lelkiismeretes munkájára mindig számíthattunk szaktanárként és osztályfőnökként is. Tudtuk róla, hogy reál beállítottsága ellenére nagyon szerette az irodalmat, ezért Reményik Sándor A szőnyeg visszája versével búcsúzunk tőle:

Kétségbe esem sokszor én is
A világon és magamon,
Gondolva, aki ilyet alkotott:
Őrülten alkotott s vakon.

De aztán balzsamként megenyhít
Egy drága Testvér halk szava,
Ki, míg itt járt, föld angyala volt,
S most már a mennynek angyala:

,,A világ Isten-szőtte szőnyeg,
Mi csak visszáját látjuk itt,
És néha – legszebb perceinkben –
A színéből is – – valamit.”

Visszafogott, kedves lényét szerettük, az elmúlt évben tapasztalt hallatlan akaraterejét tiszteltük. Emlékét szeretettel őrizzük!

Családjának – két fiának és férjének – az Ige szavaival kívánunk vigasztalódást:
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30)

(A temetésről később tájékoztatunk.)