Tájékoztató a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziumában történő beiratkozásról

Azokat a tanulókat, akik a felvételi eljárás során felvételt nyertek a DRK Dóczy Gimnáziumába, levélben értesítettük. A levélben tájékoztatást adtunk arról, hogy a beiratkozáshoz milyen dokumentumok szükségesek.

 1. általános iskolai bizonyítvány
 2. a tanuló születési anyakönyvi kivonatának másolata
 3. 4000 Ft (az iskola jelvényének, nyakkendőjének ára)
 4. az okmányirodai regisztráció során kapott kinyomtatott adatlap a diákigazolvány igényléséhez (Mivel a diákigazolvány igénylési rendje országosan megváltozott, ezért először időpontot kell kérni az okmányirodában, hogy a gyermek fényképe és aláírása egy digitális központba bekerüljön. Az okmányirodai regisztráción a 14 év alatti gyermek csak szülői felügyelettel vehet részt, és magával kell vinnie a születési anyakönyvi kivonatát, vagy egyéb érvényes személyi azonosító okmányát és lakcímkártyáját.)
 5. TAJ-kártya
 6. védőoltási könyvek fénymásolata a kötelező védőoltások céljából
 7. azok az igazolások, amelyek étkezési kedvezményre jogosítják a gyermeket (nagycsaládban való nevelkedés, tartós betegség vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatásban való részesülés)

A beiratkozás alkalmával találkozhatnak először a szülők és a diákok a leendő osztályfőnökkel.

A beiratkozás időpontja: 2020.06.22. 8-13 óra között lesz.

A felvett tanulók az alábbi termekben – egymástól megfelelően elkülönítve – iratkozhatnak be:

 1. Gazdasági iroda – fszt. 11.
 2. Iskolatitkár – fszt. 12.
 3. Osztályfőnökök
  • fszt. 13. (7.A)
  • fszt. 10. (7.B)
  • fszt. ebédlő (9. évfolyam)

A DRK Dóczy Gimnáziuma a beiratkozás alkalmával maximálisan betartja a veszélyhelyzet miatt hozott intézkedéseket. Belépéskor kérjük, használják a kihelyezett kézfertőtlenítőt!

Az iskola lehetőséget biztosít elektronikus ügyintézés keretében történő beiratkozásra is. Ide lehet feltölteni a felsorolt dokumentumokat 2020.06.15-től 2020.06.19. 24:00-ig.