Tájékoztatás az étkezési díjak fizetésének rendjéről

Tisztelt Szülők, Gondviselők!

                                                                                 

Szülői értekezleteken gyakran hangzott el az a kérés, hogy a készpénzes befizetés helyett tegyük lehetővé az étkezési díjak átutalással vagy csoportos beszedéssel történő rendezését. A Gazdasági Hivatal 2014. szeptember 1-jétől bevezette az új fizetési rendszerre történő átállást. Levelemben igyekszem minél pontosabban továbbadni a tőlük kapott információkat.

A jövőben az étkezés térítési díj fizetése minden esetben a Gazdasági Hivatal által készített, a tanuló nevére szóló számlán szereplő összeggel történik, a számlán feltüntetett fizetési határidőre. Az előző évek szokásától eltérőn nem fogadható el több havi hátralék összevont rendezése. Tehát a fizetés mindig az adott számlához kapcsolódik!

A térítési díjak pénzügyi rendezése

  • a szülők által adott csoportos beszedési megbízással vagy
  • a bankszámláról történő utalással történhet.

Csekkes befizetésre engedélyt csak olyan szülő kérhet, akinek igazolhatóan nincs magyarországi bankszámlája. Az engedélyt a DRK Dóczy Gimnáziuma igazgatójához írt levélben lehet kérni, és csak a megkapott írásbeli engedély birtokában lehet csekken fizetni.

Az új rendszer ismeretében azt tanácsoljuk a szülőknek, hogy a csoportos beszedést válasszák. Ez azt jelenti, hogy egyszer kell felkeresni a számlavezető bankot, és megbízást adni a beszedésre. Ettől kezdve az étkezési számla összegét a bank automatikusan levonja a szülő bankszámlájáról, amennyiben ott a fedezet rendelkezésre áll. (Ugyanolyan módon, ahogy a közüzemi díjak esetében is.) Nem kell többé foglalkozni a számla összegével, sem a határidőkkel, de biztosítani kell a számlán a megfelelő összeg meglétét.

A nyomtatványon a jogosult (szolgáltató) neve: Tiszántúli Református Egyházkerület (4026 Debrecen, Kálvin tér 17.)

  • Dóczy gimnázium tanulója esetén       OIBA 19876182T005

A szülők által a banknak adott csoportos beszedési megbízáson a fenti kódot fel kell tüntetni, ez biztosítja a beérkező bevételek szétválogatását, gyűjtését.

Felhívjuk a csoportos beszedési megbízást választó szülők figyelmét arra, hogy ahol az adott pénzintézet (pl.: OTP) formanyomtatványán nem szerepel a jogosult, kedvezményezett (jelen esetben a Tiszántúli Református Egyházkerület) azonosítója, abban az esetben is ragaszkodni kell ahhoz, hogy a pénzintézet a Tiszántúli Református Egyházkerület neve és címe mellé tüntesse fel a fentiekben közölt, az adott gyermek szervezetéhez kapcsolódó kódot. Ennek hiányában a befolyó bevételek szervezetek közötti megfelelő elkülönítése nem oldható meg.

A fogyasztó adatainál a tanuló nevét és lakcímét kell megadni! A gyermek beazonosíthatóságához a fenti kódon kívül a fogyasztó, szerződő fél (bankoktól függően változó) maximum 24 karakteres azonosítójában a gyermek nevét és születési idejét is meg kell adni a” minta szerint” folyamatosan, ékezet nélkül! Mivel a fizetendő összeg a tényleges étkezések számától függ, ezért felső értékhatárt ne adjanak meg. Kérem, hogy a banki visszaigazolásról egy másolatot, legyenek szívesek a gazdasági irodában leadni.

A banki átutalást választó szülők a Gazdasági Hivataltól rendszeresen levélben kapják majd az étkezési számlát. Az azon szereplő összeget a megadott számlaszámra (Tiszántúli Református Egyházkerület, 11738008-20011435) kell határidőre átutalni. Az utalás történhet elektronikusan vagy a bankfiókban leadott egyszeri megbízás segítségével. A közlemény rovatban minden esetben kérjük feltüntetni a kiküldött számla számát, valamint a tanuló nevét és osztályát!

Levelünk tartalmaz egy nyilatkozatot. Kérjük a kedves szülőket, hogy

  • csoportos beszedési megbízás esetén a csoportos beszedési megbízás egy banki másolatát
  • bankszámláról történő utalás választása esetén csak a kitöltött és aláírt nyilatkozatot szíveskedjenek
  1. szeptember 15-ig osztályfőnökökhöz visszaküldeni!

 A pontos és határidőben történő adatszolgáltatás a feltétele annak, hogy az új rendszerben a tanulók adatait a Gazdasági Hivatal feldolgozza, illetve a tanévkezdésre a teljes nyilvántartást le tudja ellenőrizni.

Esetleges kérdéseikkel szíveskedjenek Salánkiné Bartha Gyöngyvér gazdasági ügyintézőhöz fordulni! (Elérhetősége tf.: 06/52-614-755)

Debrecen, 2016. augusztus 22.

Ilyés Ilona
igazgató