Címlap

Hírek

A Zöld-hét rendezvényei

A 12 éve megrendezésre kerülő Zöld-t idén is rengeteg , változatos programot kínált iskolánk tanulóinak.
A rendezvénysorozat nyitása a  Dr. Jándy Klára emlékére megrendezett természetfotó kiállítás volt. Kövesdi Róbert (8.c) diákunk alkotásai mellett egykori dóczystáink is megtiszteltek bennünket fényképekkel.
Arató Viktória, Szász Anna Boglárka, Ölveti Mátyás,Hadházi Zsófia és Szidon Bendegúz képei az ebédlő falát díszítik a tanév végéig. A 2. emeleti folyosóra az erdővel kapcsolatos plakátok kerültek.
Több előadónk is volt: Kovács Zoltán amerikai útjáról, Juhász Levente pedig londoni emlékeiből készített vetített képes beszámolót.
Dr. Lente Gábor érdekességeket sorolt a kémia világából, Kiss Virág PHD hallgató az egészséges és környezettudatos gondolkodás témakörben végzett kutatásainak eredményét osztotta meg velünk.
A nyitott laborok délutánján Braunné Veres Éva tanárnő vezetésével látványos kémiai kísérleteket lehetett kipróbálni, a biológia teremben pedig mikroszkópok várták az érdeklődőket.Püskiné Mester Éva tanárnő vezetésével megemlékeztünk iskolánk egykori diákjáról, Dr. Fux Vilmáról, kiállítás és határozás idézte meg az ásványtanos professzornő szellemét.
Néhány diák a Vízmű telepre kirándult, ahol szakemberek segítségével ismerkedtek városunk vízellátásával.
A föld napján iskolánk tanulói tartottak színvonalas előadásokat. Irinyi Dóra (8.a) az élelmiszer pazarlásról, Kárándi Péter (12.a) a bionika lehetőségeiről,Nagy Zalán és Szabó Ákos (7.b) Debrecen környezetvédelmi problémáiról, Fekete Tímea és Borsos Réka (8.a) a levegő és víztisztaságról, Pregun Attila (7.b) a vízszennyezésről beszélt társainak.
Rendkívül felkészült és jó előadókat ismerhettünk meg bennünk.
A Zöld-t rendezvényeit a természettudományos munka-közösség tagjai: Braunné Veres Éva, Püskiné Mester Éva és Takács Judit szervezték, ill. Ablonczy Béla programszervező tanárunk is sokat segített a rendezvények gördülékeny lebonyolításában.

 

ÉRETTSÉGIZŐK FIGYELMÉBE

ÉRETTSÉGIZŐK FIGYELMÉBE

- 2016. május –június

NAP

IDŐ

TANTÁRGY

SEGÉDESZKÖZÖK

írásbeli

gyakorlati

2016. 05. 02.

(hétfő)

800-1200

Magyar nyelv és irodalom

-

-

2016. 05. 03.

(kedd)

800-1100

Matematika

A vizsgázónak kell hozni: függvénytáblázat és szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő

-

2016. 05. 04.

(szerda)

800-1100

Történelem

A vizsgázónak kell hozni: történelmi atlasz

-

2016 05. 05.

(csütörtök)

800-1100

Angol nyelv

A vizsgázónak kell hozni: nyomtatott szótárt (a 4. részhez: Íráskészség)

-

2016. 05. 06.

(péntek)

800-1100

Német nyelv

A vizsgázónak kell hozni: nyomtatott szótárt az íráskészséghez (4. rész)

-

2016.05.11.

(szerda)

800-1000

Biológia

Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép.

 

2016.05.12.

(csütörtök)

800-1100

Informatika

A vizsgázónak kell hozni:

vonalzó

 

2016.05.17.

(kedd)

800-1000

Fizika

A vizsgázónak kell hozni: vizsgázónként szükséges függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

 

2016. 05. 17.

(kedd)

1400-1700

Rajz- és vizuális kultúra

Nincs segédeszköz

 

 

2016.05.19.

(csütörtök)

800-1100

Francia nyelv

A vizsgázónak kell hozni: nyomtatott szótárt az íráskészséghez (4. rész)

 

2016.05.23.

(hétfő)

800-1100

Olasz nyelv

A vizsgázónak kell hozni: nyomtatott szótárt az íráskészséghez (4. rész

 

2016.05.23.

(hétfő)

1400-1700

Mozgókép

 

 

2016.05.24.

(kedd)

800-1100

Orosz nyelv

A vizsgázónak kell hozni: nyomtatott szótárt az íráskészséghez (4. rész

 


Tájékoztató a vizsga megkezdése előtt a diákoknak


Az írásbeli vizsgák reggel 8 órakor kezdődnek, a délutániak 14 órakor. Az első 4 napon reggel mindenki jelenjen meg 1/4 8 órakor a „Kiskossuth”-tal közös udvaron az oldalbejáratnál. Közösen felvonulunk a Díszterembe, ahol reggeli áhítatot tartanak a vallástanárok. Minden más alkalommal ½ órával a vizsga kezdete előtt a kijelölt termek előtt. A jelöltek pontosan jelenjenek meg a vizsgán! A későn jövők csak külön eljárás szerint vizsgázhatnak.

Az írásbeli vizsgán mindenki ünnepélyes (kényelmes) öltözékben jelenjen meg, s a SZEMÉLYI és DIÁKIGAZOLVÁNYÁT feltétlenül hozza magával! A munkaterembe tanári vezetéssel megy be az ifjúság, majd a felügyelő tanár irányítása szerint helyet foglal, rádiótelefonját kikapcsolva a kijelölt asztalon kell elhelyezni.

 

A vizsga megszakításának következményeiről

 •  
 • Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s lehetőleg egyidejűleg csak egy vizsgázónak.

 •  
 • Ha a vizsgázó a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik mielőtt a válaszadást befejezné, az adott vizsgatárgyból pótló vizsgát tehet. Ez esetben a vizsgázó kérésére a vizsga megszakításáig az írásbeli vizsgakérdésekre adott válaszokat értékelni kell.

 •  
 • Ha a vizsgázó vizsgaeredménye elégtelen, a következő vizsgaidőszakban javítóvizsgát tehet.

 •  
 •  

Használható segédeszközökről

Íróeszközről és segédeszközről a vizsgázók gondoskodnak. A segédeszközöket a vizsgázók egymás között nem cserélhetik. A vizsgán íróeszközként kék golyóstoll használható, rajz ceruzával készíthető.

A vizsgán csak a központilag kiadott feladatlapokon, valamint a vizsgát szervező intézmény bélyegzőjével ellátott lapokon lehet dolgozni.

(A vizsgatárgyhoz használható segédeszközök ismertetése a fenti táblázat szerint.)

 

A dolgozatok megtekinthetésének lehetőségeiről

Az írásbeli vizsgakérdések megoldására adott szaktanári értékelést a szóbeli vizsga előtt nyilvánosságra kell hozni. A vizsgadolgozatot és az útmutatót a vizsgázó az iskola képviselőjének jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen 2016. május 31-én (kedd) 800 és 1600 között megtekintheti, azokról kézzel, fényképezőgéppel vagy telefonnal másolatot készíthet. Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értékelés számszaki hibája esetén tehető.

 

Szóbeli érettségi vizsgák időpontjai

12/A osztály június 16-18. (csütörtök- szombat) gyülekezés 730

12/B osztály június 20-22. (hétfő-szerda) gyülekezés 730

A fent megjelölt időpontokban mindenki ünnepélyes öltözékben jelenjen meg!

Eredményes felkészülést kíván a tantestület nevében:

Debrecen, 2016. április 4.

Ilyés Ilona sk.

igazgató

Az alábbi dokumentumok a Könyvtárban megtekinthetők:

 •  
 • Helyi tanterv

 •  
 • 100/1997. Kormányrendelet

Módosítás: (2016. április 07. csütörtök, 13:05)

 

VI. Környezetvédelmi Konferencia

2016.április 14-én iskolánk hetedikes és nyolcadikos diákjai környezetvédelmi témájú előadásokat tartottak a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Szakközépiskolája által rendezett VI. Környezetvédelmi Konferencián.
Az ételpazarlásról szóló prezentációjával első díjat hozott el Irinyi Dóra (8.A) tanulónk "A legjobb ppt." kategóriában.
Ügyesen szerepeltek még 7.B-s diákjaink:Nagy Zalán és Szabó Ákos, ill. a 8.A osztályos Fekete Tímea és Borsos Réka is.
Felkészítő és kísérő tanáruk Takács Judit volt.

Módosítás: (2016. április 18. hétfő, 09:01)

 

A 2016/2017 évre szóló ideiglenes felvételi jegyzék

72Tájékoztatásul közöljük a 2016/2017 évre szóló ideiglenes felvételi jegyzéket. Az első táblázat a 01-es nyelvi profilú osztályba felvételizők elért pontjait tartalmazza tanulói azonosító szerinti sorrendben, míg a 02-es a reál profilú osztályba felvételizők eredményeit tartalmazza, ugyancsak tanulói azonosító szerinti sorrendben.
A közölt eredmények tájékoztató jellegűek, a végleges eredményekről csak a Felvételi Központtól kapott értesítés után, 2016. április 26-ig tudjuk tájékoztatni a felvételizőket.

001 - nyelvi profilú osztály

Sorszám Tanulói azonosító Összpotszám Tagozat kód - 01
84 72149645792 69 01
33 72328828615 146 01
22 72336851411 154 01
75 72336857273 117 01
4 72336861703 176 01
77 72336866880 114 01
76 72336919320 116 01
39 72336935692 143 01
60 72338414916 130 01
27 72338441664 152 01
61 72341291406 129 01
12 72341293975 163 01
1 72341295325 179 01
45 72341306358 139 01
42 72344637882 142 01
56 72351318209 133 01
55 72351323568 133 01
43 72351342699 141 01
21 72351343319 154 01
80 72351360866 110 01
20 72351362261 155 01
47 72351385121 139 01
38 72351956098 143 01
30 72353156324 148 01
25 72353158768 153 01
59 72353159522 130 01
35 72353164264 146 01
69 72354009904 123 01
10 72355665992 163 01
14 72355669884 161 01
44 72355999772 141 01
6 72356000668 169 01
64 72356002644 127 01
66 72356004282 126 01
71 72356005145 120 01
83 72356010889 78 01
18 72356013209 156 01
32 72356014592 147 01
40 72356162586 143 01
53 72356184331 133 01
74 72360377076 117 01
52 72360564014 133 01
15 72360565951 159 01
72 72360567348 120 01
68 72360580608 123 01
7 72361304987 169 01
65 72362042986 127 01
8 72362045244 165 01
9 72362247007 164 01
28 72362642693 151 01
70 72362647036 121 01
29 72362650855 150 01
79 72362659968 113 01
67 72362660207 126 01
13 72362675792 162 01
37 72362677699 144 01
11 72362697207 163 01
81 72363869360 103 01
82 72363872956 85 01
23 72364014523 153 01
57 72364049162 131 01
50 72364226946 136 01
46 72364393757 139 01
24 72367596996 153 01
49 72367664307 138 01
63 72369543507 128 01
62 72369642588 128 01
73 72369644090 118 01
31 72369645098 147 01
2 72370296857 178 01
41 72372443808 142 01
78 72372444064 114 01
17 72379642035 158 01
36 72379740804 144 01
58 72385668583 130 01
48 72385672209 139 01
19 72387157616 155 01
5 72877580367 170 01

002 - reál profilú osztály

Sorszám Tanulói azonosító Összpotszám Tagozat kód - 02
54 72325498516 133 02
22 72336851411 154 02
75 72336857273 117 02
4 72336861703 176 02
77 72336866880 114 02
27 72338441664 152 02
61 72341291406 129 02
12 72341293975 163 02
45 72341306358 139 02
42 72344637882 142 02
56 72351318209 133 02
55 72351323568 133 02
43 72351342699 141 02
21 72351343319 154 02
80 72351360866 110 02
20 72351362261 155 02
38 72351956098 143 02
16 72353160695 159 02
69 72354009904 123 02
10 72355665992 163 02
14 72355669884 161 02
64 72356002644 127 02
66 72356004282 126 02
71 72356005145 120 02
83 72356010889 78 02
18 72356013209 156 02
34 72356016425 146 02
51 72356018804 136 02
40 72356162586 143 02
53 72356184331 133 02
52 72360564014 133 02
15 72360565951 159 02
72 72360567348 120 02
68 72360580608 123 02
3 72361296268 177 02
70 72362647036 121 02
79 72362659968 113 02
67 72362660207 126 02
13 72362675792 162 02
11 72362697207 163 02
81 72363869360 103 02
23 72364014523 153 02
57 72364049162 131 02
50 72364226946 136 02
49 72367664307 138 02
62 72369642588 128 02
73 72369644090 118 02
41 72372443808 142 02
78 72372444064 114 02
36 72379740804 144 02
26 72387162456 153 02
5 72877580367 170 02

 

Módosítás: (2016. március 05. szombat, 08:29)

 

Franciások sikere

A Debreceni Egyetem Francia tanszéke és a helyi Alliance Francaise április 12-én a Kereskedelmi Szakközépiskolában gasztronómiai versenyt rendezett. A három fős csapatoknak kuszkuszos ételeket kellett készítenie. A francia és magyar tagokból álló zsűri iskolánk egyik csapatának, a 9.C osztályból Hartyányi Panna Zsuzsannának, Papp Angelika Lillának és Vitár Liliána Daniellának az 1. díjat ítélte oda, míg egy másik csapatunk a 9.A osztályból: Bécsi Bella, Halász Dóra, Juhász Nadin Amadea a 3. díjat hozta el. Gratulálunk!

alt

Módosítás: (2016. április 14. csütörtök, 07:58)

 
További cikkeink...
Kép találomra
100_5090.JPG
Lícium Médiaportál
Hirdetés
Névnap
Ma 2016. május 06., péntek, Ivett és Frida napja van. Holnap Gizella napja lesz.
Ki olvas minket
Oldalainkat 15 vendég böngészi
Megújult a Dóczy
Hirdetés