Dóczy Alapítvány

Alapító: Dr. Kovács Béla Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. (Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma) Nyilvántartásba vétel éve: 1999 Kuratóriumi elnök: Ilyés Ilona Közérdekű célok: a gimnázium oktatási felszereléseinek, eszközeinek beszerzése vagy a beszerzésükhöz való hozzájárulás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató és szociálisan rászoruló tanulók tanulmányi költségeihez történő hozzájárulás. Adószám: 18556269-1-09 Bankszámlaszám: 11738008-20716099 A személyi jövedelemadó Read more about Dóczy Alapítvány[…]

Meghívó Debreceni Tompa Mihály Emléknapra

MEGHÍVÓ A XIX. századi költői triász „középső gyöngyszeme” – ahogy százéves születési évfordulóján Gyóni Géza emlékezett róla – Tompa Mihály, akárcsak legjobb barátja, Arany János, 200 éve született. A népi ihletésű, sajátosan egyéni hangú, a szabadságharcot lelkesen üdvözlő és abban résztvevő, majd az önkényuralom alatt páratlan allegorikus verseket alkotó költő a XX. század második felétől Read more about Meghívó Debreceni Tompa Mihály Emléknapra[…]

„A Seregek Ura velünk van”

Az idén (2017. október 31-én) a reformáció emléknapja – a félezer év tükrében – még inkább megkövetelte tőlünk, hogy kálvinista hitünkről tanúbizonyságot téve mértéktartóan, de méltóképpen ünnepeljünk. Immár a Nagytemplom mögött az Emlékkertben magasodik a bárány és a csillag jelképét ötvöző reformációs emlékmű, ami az utánunk következő generációkat is figyelmezteti, hogy legyenek hitükre büszkék, és Read more about „A Seregek Ura velünk van”[…]